ผู้สูงอายุ

ข้อคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อข้อเสนอพรรคการเมืองเรื่องความยากจนในผู้สูงอายุ จากเวที Policy Dialogue “ตอบโจทย์ประชาชน: พรรการเมืองกับนโยบายสวัสดิการ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2023-05-02 12:11
13 เม.ย. วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สปสช. รณรงค์ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุทุกคน
2023-04-13 13:21

Pages