อัพเดทล่าสุดเมื่อ 33 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา

วรรณกรรม

2018-10-31 21:29
ปี 2014 ประเทศไทยโหมโรง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” กันยกใหญ่ตลอดปี ก่อนที่ประชาคมนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2015 ราวกับว่า AEC เป็นหมุดหมายสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าของประเทศชาติ สถานที่ราชการแทบทุกแห่งมีธงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนประดับ
2018-10-16 20:11
‘บทกวีประชาชน ฟรีไรต์’ รางวัลวรรณกรรมสำหรับประชาชนตัวเล็กตัวน้อย เปิดพื้นที่ความคิดด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เปิดกว้างกฎเกณฑ์ไม่จำกัดรูปแบบ ผู้จัดงานกล่าว งานวรรณกรรมบทกวีไม่จำเป็นต้องตัดสินโดยคนเป็นกวีทั้งหมด เชื่อว่าการใช้ภาษาหรือวรรณศิลป์ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นบริบทเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเมือง
2018-10-07 12:09
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผล 'รางวัลปีศาจ' โดยรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลได้แก่ผลงาน 'เหม่วาเลอะพีดาโข่ ข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่' โดย ธา ฮอโคะ และ 'ช้างในลังกระดาษ' โดย กษิดิศ พันธุ์สวัสดิ์ ส่วน Short List ทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 'เหม่วาเลอะพีดาโข่' ข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่ โดย ธา ฮอโคะ 'ช้างในลังกระดาษ' โดย กษิดิศ พันธุ์สวัสดิ์ 'กิ้งก่าเปลี่ยนสี' (Memoir of Chameleon) โดย Leon McCloud และ 'คนบ้า' โดย ศวา เวฬุวิวัฒนา
2018-09-09 16:24
เมื่อช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา กระแสบทกวีในประเทศนั้นมีการตื่นตัวกันมากขึ้น เมื่อมีการประกวดบทกวี รางวัล "ถนอม ไชยวงษ์แก้ว" เพื่อระลึกถึง ถนอม ไชยวงษ์แก้ว กวีนักเขียนอาวุโส ที่ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ เมื่อเช้าวันที่ 21 ส.ค.2557 ที่ผ่านมา ณ กระท่อมทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2018-08-24 15:46
‘วาด รวี’ ชี้นักวิชาการสนใจแค่วรรณกรรมยุคเก่าหรือจากตะวันตก ‘สุธิดา’ โต้นักเขียนเองก็ไม่ชอบฟังนักวิจารณ์ วงการวรรณกรรมจึงอ่อนแอ แต่ยอมรับงานวิจารณ์ไทยร่วมสมัยยังน้อย ‘ไอดา’ ระบุงานวิจารณ์ไทยร่วมสมัยมีแต่อยู่ในวงวิชาการไปไม่ถึงสาธารณะ ‘ชูศักดิ์’ ชี้อย่าคาดหวังกับแค่นักวิชาการ เพราะอาจารย์มหา’ลัยงานล้นต้องทำประกันคุณภาพการศึกษา
2018-08-23 20:50
ฟัง 'ชูศักดิ์' 'สุธิดา' เล่าทฤษฎี ต้นศตวรรษ 20 เน้นตัวบท วรรณกรรมต้องเป็นสิ่งแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง I ตัวบทเป็นเอกเทศ ไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา I ภาษาสร้างความจริงอีกชุด สู่ปลายศตวรรษ 20 ศึกษาเชิงการเมือง กับแนวคิด 3 คลื่นสตรีนิยม ความเท่าเทียม-ชายเป็นใหญ่-วิพากษ์กันเองในแวดวง และแนวคิดPost Colonialism ผลกระทบหลังสมัยอาณานิคม
2018-08-04 15:07
มรภ.เชียงราย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แก่ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” นักเขียน ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีล่าสุด ซึ่งเคยเป็นครูในหุบเขา และถือว่าเป็นผู้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง รวมไปถึงความเรียงอื่น ๆ
2018-06-28 15:56
สมาคมห้องสมุดสำหรับเด็กในสหรัฐฯ (ALSC) สั่งตัดชื่อของ ลอรา อิงกัลส์ ไวลเดอร์ ออกจากชื่อรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กหลังจากที่พิจารณาแล้วว่าผลงานของ ไวลเดอร์มีลักษณะเหยียดเชื้อชาติสีผิว อาจจะส่งอิทธิพลผิดๆ ต่อสังคมได้ little house in the big woods หรือ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" เป็นผลงานของ ลอรา อิงกัลส์ ไวลเดอร์

Pages

Subscribe to วรรณกรรม