โครงการอบรม'ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย : ครูหรือบุคลากร ผู้ทำการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การส่งเสริมประธาธิปไตข การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ฯลฯ ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 60 ท่าน

รูปแบบการอบรม : เป็นการอบรมเชิงสัมมนาวิชาการ ระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง แยผกเป็นการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ประกอบด้วยวิชาต่างๆ

ระยะเวลา : จำนวน 5 วัน ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558

สถานที่อบรม : ห้อง ร.101 และ ร.102 ชั้น 1 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ ค่าดำเนินการในการฝึกอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก)

ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลว 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียด และ ใบสมัคร ได้ที่ > polsci.tu.ac.th st (pdf)

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai