คปก.เปิดรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยกฎหมายกำหนดให้มีกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน 11 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 6 คนและปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา 5 คน การสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกฎหมายเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศทั้งนี้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2558

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบของประเทศซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายประสบการณ์และองค์ความรู้ อาทิ รัฐธรรมนูญ และการปกครองกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายเอกชนธุรกิจ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ภาษีอากรแรงงานสวัสดิการสังคมการคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุข สุขภาพการศึกษา ความเสมอภาคระหว่างเพศ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสชนชาติพันธุ์ สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

กฎหมายกำหนดให้รูปแบบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คนได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 1 คน  กรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 6 คนต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือประกอบอาชีพอื่นในลักษณะที่ต้องทำงานประจำ และกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครในประเภทใดประเภทหนึ่งในเอกสารใบสมัคร

ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ณ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-502-6000 ต่อ  8381 หรือรายละเอียดทางเว็ปไซต์ www.lrct.go.th

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai