เปิดรับสมัคร ป.โท สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

MASTER PROGRAM (THAI PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ภาคปกติ)

.......หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎี วิธีวิจัย และการศึกษาปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประเทศไทย รวมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สันติภาพและสันติวิธี อย่างเชื่อมโยง มีพลวัต และเป็นสหวิทยาการ เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียน

.......หลักสูตรฯ เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทย และการนำมาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่น เพื่อเสริมการทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่าง ๆ ของสังคม

.......ทั้งนี้ หลักสูตรยังมุ่งเสริมทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่น เข้มแข็งในสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  3. ผู้นำองค์กร ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและการจัดการความขัดแย้ง
  4. ตลอดจนอาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการและพนักงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/our-programs/-

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai