งานประชุมวิชาการ Pan Asia 2015 ยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมความงาม

งานประชุมวิชาการ Pan Asia 2015  ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างคึกคัก หวังนำไปพัฒนาต่อยอด  และยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมความงาม

“ศัลยกรรมความงาม”  ยังคงเป็นกระแสที่แรงอย่างต่อเนื่อง และนับวันยิ่งจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะเกาหลี ที่สมาคมเสริมความงามนานาชาติ ได้ทำการสำรวจไว้เมื่อปี 2011 ว่าครองแชมป์อันดับหนึ่ง โดยมีอัตราส่วนคนทำศัลยกรรมมากถึง 13 คนจาก1,000 คน ขณะที่ประเทศไทยแม้จะได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 22 ของโลก แต่ในภูมิภาคเอเซียแล้วก็ได้ชื่อเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน   และผลจากการเติบโตของอย่างรวดเร็วของตลาดศัลยกรรมเพื่อความงาม  สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “ความเสียหาย” ที่เกิดจากการทำศัลยกรรม อันเนื่องมาจากคุณภาพมาตรฐานของบุคลาการแพทย์ และจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนั่นเอง!!! 

ดังนั้น ในโอกาสที่ประเทศไทย โดยสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ  5th  Annual  Conference The Pan Asia Academy of FPRS 2015 หรือ Pan Asia 2015  ครั้งที่ 5   ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  โดยร่วมกับ The Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive surgery (Paafprs) และสมาคมความงามด้านผิวหนัง (Aesthetic Dermatology Academy Conference : ADAC)  ระดมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากทั้งหมด 5 สาขา รวม 68  ท่านจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันครั้งใหญ่ที่สุด โดยใช้เวลาทั้งหมด 3 วันประกอบด้วยการบรรยายเชิงวิชาการ 2 วันและวันที่ 3 เป็นการสาธิตผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแพทย์ที่ดีที่สุดในเอเชีย เพื่อให้แพทย์ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้กว่า 350 คนได้รับองค์ความรู้อย่างหลากหลาย และถูกต้องตามหลักวิชาการแท้ๆ พร้อมภาคปฎิบัติที่เป็นการศึกษากล้ามเนื้อส่วนต่างๆบนใบหน้าอย่างเจาะลึก  นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ เรื่องของสเต็มเซลล์ ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน กำลังให้ความสนใจในการนำมาพัฒนาต่อยอดการทำศัลยกรรมความงาม  ขณะที่แพทย์ไทยได้มีการนำสเต็มเซลล์ จากไขมันในร่างกายมาปลูกถ่ายเพื่อเสริมความงามทั้งการเสริมจมูก และเติมเต็มบนเปลือกตาแก้ปัญหาตาลึกได้อย่างสวยงาม และเป็นธรรมชาติ จนได้รับคำชมว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ในปัจจุบัน

นายแพทย์ ชลธิศ  สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย และประธานจัดการประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ“Pan Asia 2015” ครั้งแรกในประเทศไทย กล่าวว่า “The Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive surgery (Paafprs) เป็นสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ ที่มีศัลยแพทย์จากทั่วโลกเป็นสมาชิก ได้แก่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี ฮ่องกง สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย เป็นต้น โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามหลักวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาวงการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้เกิดความทันสมัยและทัดเทียมกันทั่วโลก”

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีจุดเด่น คือ การระดมความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ จักษุแพทย์, แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก, แพทย์ผิวหนัง, ทันตแพทย์ และศัลยแพทย์ตกแต่ง รวมทั้งหมด 68  ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 38 ท่าน และจากไทย 30 ท่าน ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานวิจัย อาทิ Prof. Pietro Palma ศัลยแพทย์ชาวอิตาลีและนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านานาชาติ (IFFPSS), ดร. กอร์ดอน ซู (Dr.Gordon Soo) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจากฮ่องกง และ ดร. มิซูโน ฮิโรชิ (Dr. Mizuno Hiroshi) ศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้ค้นพบสเต็มเซลล์จากไขมันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ให้กับผู้ป่วยได้สำเร็จ เป็นต้น

นายแพทย์ ชลธิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สาขา ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการด้านศัลยกรรมความงามในปัจจุบันและอนาคต เพราะในอดีตบุคลากรทางการแพทย์แต่ละสาขาต่างทำงานในความเชี่ยวชาญของตนเอง แต่ครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการวิชาการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมวิชาการความรู้ให้กับแพทย์รุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับต่อไป ขณะเดียวกันยังเป็นการให้ความรู้กับผู้บริโภคและผู้รับบริการด้านศัลยกรรมความงามในการเลือกสรรแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมต่างๆ

อีกด้วย การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ สมาคมฯ คาดหวังให้บุคลากรแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของไทยได้รับความรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะ
ด้านหัตถการให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดศัลยกรรมต่อไป

ด้านผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อย่าง ดร. จองดงฮัค (Dr. Jung Dong Hak) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยา และมีชื่อเสียงด้านการทำศัลยกรรมจมูก ชาวเกาหลีใต้ แสดงความเห็นว่า “การมาร่วมประชุมครั้งนี้ ทำให้      ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในการทำงาน โดยตนเองมาร่วมบรรยาย ในหัวข้อการใช้ กอร์เท็กซ์ (GoreTex) ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ในกลุ่มพลาสติก เพื่อศัลยกรรมตกแต่งจมูก ซึ่งจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้ซิลิโคน สามารถแก้ปัญหาในคนไข้บางรายที่มีผิวหนังบาง ที่เมื่อใช้ซิลิโคนในการเสริมจมูกแล้วจะดูไม่เป็นธรรมชาติ สำหรับเทรนด์การศัลยกรรมในเกาหลีใต้นั้นนิยมทำศัลยกรรมตาสูงถึง 70% รองลงมาคือ ศัลยกรรมจมูก 30%”

เช่นเดียวกับ รศ.พญ. รังสิมา  วณิชภักดีเดชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง จากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “การประชุมวิชาการครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากทำให้ได้ความรู้จากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ อีกหลากหลายสาขา เกิดการรวมตัวของกลุ่มแพทย์ทำให้การรักษาอยู่ในวงเดียวกัน ซึ่งแพทย์ต่างมีความตื่นตัวในการมาร่วมงานนี้เป็นอย่างมาก  โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยน รวมทั้ง นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการดูแลผิวหนังอย่างองค์รวม”   

นอกจากนี้ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายท่าน ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง สเต็มเซลล์ โดยเฉพาะผลงานวิจัยของแพทย์ไทย คือ นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ที่ได้มีการนำสเต็มเซลล์จากไขมันหน้าท้อง มาใช้ในการเสริมจมูก  และเติมเต็มที่บริเวณเปลือกตาของผู้ที่มีเบ้าตาลึก ซึ่งทำให้ดวงตาดูเต่งตึง สวยงาม และเป็นธรรมชาติมากขึ้น  ซึ่งผลงานดังกล่าวแพทย์ไทยได้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ในปี 2559 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าจะจัด งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อตอกย้ำความเป็น ผู้นำด้านวิชาการและหัตถการด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของประเทศไทย โดยปีหน้าจะชูไฮไลท์
การทำศัลยกรรมตกแต่งกระดูกขากรรไกร

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai