ข้อมูลเชิงประจักษ์ ช่วยลดจำนวนนักเรียนออกกลางคันเพราะตั้งท้องได้อย่างไร

“การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยเรียนและการออกกลางคัน ต้องมีรูปแบบที่กว้างมากขึ้น  ไม่ใช่ใช้วิธีเดียวแล้วจะแก้ได้ทุกปัญหา” แม้จะมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยเด็กคล้ายกัน แต่บริบทที่แตกต่าง ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือ ต้องทำด้วยวิธีการที่ต่างกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การมีข้อมูลเชิงประจักษ์จึงมีความจำเป็น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ http://3c4teen.org/post/3135