มอส. เปิดรับสมัครผู้ประสานงาน “โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)” 15 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ (Project  Coordinator)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา : 15 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2559
โครงการ: “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN)”

ความเป็นมา

โครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และ United Nation Population Fund (UNFPA) สำนักงานประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายน 2559 วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ

กรอบการทำงาน

กรอบการทำงานของ “ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)” อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อของโครงการ คือ 1) สร้างเสริมขีดความสามารถของผู้นำเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นงานพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดย มอส. และ UNFPA จัดให้มีคณะที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำตลอดกระบวนการดำเนินงานโครงการ

หน้าที่หลัก

ภายใต้การแนะนำปรึกษาของคณะที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ภายในระยะเวลาโครงการ และมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้

บริหารและจัดการทั้งด้านกระบวนการ/เนื้อหาของกิจกรรม งบประมาณและการเงิน ตลอดจนจนระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ

ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และความสำคัญของการมีสุขภาวะทางเพศที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน

จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์/บทเรียนการทำงานในกลุ่มผู้นำเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาสังคม ภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่ดำเนินงานพัฒนาเยาวชน และระดมสมองเพื่อค้นหาทางแนวทางการดำเนินงานที่ได้ผลในการเพิ่มเสียงเยาวชนในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนสำหรับเยาวชน

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มคนทำงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน และผู้นำเยาวชน เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสุขภาวะทางเพศของเยาวชนได้

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสุขภาวะทางเพศของเยาวชน

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

จัดประชุมทีมที่ปรึกษาโครงการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาสังคม และ/หรือ การพัฒนาเยาวชน อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานกับกลุ่มที่หลากหลายได้
  • ทัศนคติ: มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศ สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงสังคม การทำงานแบบทีมและพลังกลุ่ม (team approach & collective efforts) และเคารพความหลากหลาย
  • ภาษา: ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะอื่นๆ: ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Windows, Microsoft Office (Word, Excel) , ใช้การสื่อสาร online และ mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัคร

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น.
  • ส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ผลงานเขียน (ถ้ามี) มาที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือ Email :  volunteerservice@gmail.com
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  • ประกาศผลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2559
  • โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.) ที่เบอร์ 02-6902796 และ 02-6910438

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai