กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทย ไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล

สมัครวันที่ 22–26สิงหาคม 2559

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย –อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” สมัครระหว่างวันที่ 22- 26สิงหาคม 2559

นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตรระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 4,825เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 44,165 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)  คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 40 ปี ในวันสมัคร ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลสุขภาพแข็งแรงตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ ไม่เคยเสพสารเสพติดและมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตรหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ซึ่งวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน จำนวน 2 ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) จำนวน 2 ฉบับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร(สด.8,สด.43)2 ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยาจำนวน 2 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของภรรยา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถบรรทุกจำนวน2 ฉบับ (ถ้ามี)โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22–26สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.thหรือเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai