ประกาศผล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2559"

ซีพี ออลล์ ประกาศผลสุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2559"

สุพิชชา เสนารักษ์ คว้ารางวัลนิยายภาพการ์ตูน - ปกรณัม ทับเที่ยง ชนะเลิศสารคดี พร้อมนักเขียนรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไฟแรงตบเท้ารับรางวัล

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559” โดย “สุพิชชา เสนารักษ์” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนิยายภาพการ์ตูน เรื่อง “ใต้แสงธูป” ด้าน “ปกรณัม ทับเที่ยง” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสารคดี เรื่อง “มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน” ขณะที่ “เชาวลิต ขันคำ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน จาก “ลูกชายแดน” และ “บัญชา อ่อนดี” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธ์ จาก “บางคนอาจเดินสวนทางเราไป” โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์, นวนิยาย, นิยายภาพ (การ์ตูน), รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม  มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพนับเป็นการต่อยอดทางความคิดให้กับสังคม ไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานทางความรู้ให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญา ตลอดจนการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาภูมิปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ที่มีนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2559 ได้รับความสนใจจากนักเขียนส่งผลงานเข้าประกวด 255 เล่ม ซึ่งประเภทผลงานที่มีผู้สนใจส่งเข้ามามากเป็นอันดับที่ 1 คือ นิยายภาพการ์ตูน มีจำนวนถึง 77 เล่ม อันดับ 2 คือ ประเภทสารคดี (ทั่วไป) จำนวน 65 เล่ม และอันดับ 3 คือ กวีนิพนธ์ จำนวน 32 เล่ม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดปีนี้มีพัฒนาการอย่างน่าสนใจทั้งในแง่ของเนื้อหา ที่จรรโลงสังคมและรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย สะท้อนให้เห็นการเติบโตของผลงานของนักเขียนชาวไทยที่สอดคล้องกับกระแสป๊อบ คัลเจอร์ (Pop Culture) หรือวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งกำลังเป็นกระแสสำคัญอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 มีดังนี้

ประเภท "นวนิยาย” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ข้ามสมุทร โดย วิษณุ เครืองาม สำนักพิมพ์มติชน และเรื่อง รักในรอยบาป โดย เงาจันทร์ (อำไพ สังข์สุข) แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

ประเภท “รวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง หุ่นไล่กา โดย ไพฑูรย์ ธัญญา (รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) สำนักพิมพ์นาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ โดย อภิชาติ จันทร์แดง สำนักพิมพ์ผจญภัย เรื่อง เรากำลังกลายพันธุ์ โดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ สำนักพิมพ์นาคร และ เรื่อง YOUNG & WILD โดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ สำนักพิมพ์แซลมอน

ประเภท "สารคดี” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน โดย ปกรณัม ทับเที่ยง สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก โดย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สำนักพิมพ์แซลมอน รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง BON VOYAGE! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ สำนักพิมพ์มติชน

ประเภท “กวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง บางคนอาจเดินสวนทางเราไป โดย บัญชา อ่อนดี แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แม่น้ำที่สาบสูญ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สำนักพิมพ์ในดวงใจ

ประเภท "นิยายภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ใต้แสงธูป โดย จัง (สุพิชชา เสนารักษ์)สำนักพิมพ์แซลมอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Loser Rainbow โดย PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา) Let's Comic รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง JUICE YOUNG BLOOD โดย อาร์ต จีโน (ปิยพัชร์ จีโน) สำนักพิมพ์แซลมอน

ประเภท "วรรณกรรมสำหรับเยาวชน” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ลูกชายแดน โดย เชาวลิต ขันคำ สำนักพิมพ์บรรณกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ห้องเรียนไม่มีฝา โดย ธารา ศรีอนุรักษ์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น โดย jirabell (จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์) สำนักพิมพ์บัน

ประเภท "นักเขียนรุ่นเยาว์” ใน “หมวดกวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ไปโรงเรียน โดย รังสิมันต์ จุลหริก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ลมหายใจในสัญญะ โดย ภูวนาท เรืองฤทธิ์ “หมวดนวนิยายขนาดสั้น" รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล “หมวดรวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ชราทารก โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ และ เรื่อง เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก โดย กุลิสรา ไชยกุล “หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)" รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MY TIME โดย อรณิชา ชัยสิงหาญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Flowers Hunter โดย Pattamaporn C. (ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์)

ผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนิยายภาพ (การ์ตูน) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

พิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลต่างๆในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 จะจัดในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งสถานที่จะกำหนดในโอกาสต่อไป

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai