ผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และคัดเลือกตัวแทนไทยไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 255

ผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และคัดเลือกตัวแทนไทยไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2559 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน ไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม มีนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 19 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน    

ในโอกาสนี้  ยังได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนให้แก่นิสิต นักศึกษาด้วย โดยจัดศึกษาดูงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เป็นเกียรติเข้าร่วม ทั้งนี้ มีนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงาน  และแบ่งกลุ่มให้นิสิต นักศึกษาได้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ทำให้นิสิต  นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตจริงและรับทราบปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนมีการบรรยายภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดย นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน โดย ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโต้สาระวาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ MR. JAMES R. HAFT และทีมงาน ที่มาบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการโต้สาระวาทีให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนดำเนินกระบวนการจัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน จนได้ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 คน เพื่อไปแข่งขันที่กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights 2016) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 คนได้แก่ 1) นางสาวฐิตารีย์  ลภนะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 2) นายจุนเฮง  แซ่เซีย จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) นางสาวจุติมา  วานิชการชัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) นายชิตะ  จิรานันตรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตัวแทนสำรอง) และ2) นายประกาศิตฐ์ บรรลือสิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชรพร  เจริญแสน จากวิทยาลัยดุสิตธานี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2559 ต่อไป

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai