โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน "ขัดกันฉันมิตร" (Friendly Quarrel)

โครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสหภาพยุโรป (European Union) 

ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ที่อาศัยใน 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น

หัวข้อ: "ขัดกันฉันมิตร" | Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel ชิงเงินรางวัลพร้อมทุนสนับสนุนการผลิตหนังสั้น

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook:  cf.shortfilm
ส่งใบสมัคร และคลิปแนะนำตัวเอง/ทีม สั้นๆ มาที่ email: cf.shortfilm@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559