สำนักพิมพ์ openworlds กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานไม่ประจำใน 2 ตำแหน่ง

FREELANCE WANTED! Editor / Proofreader บรรณาธิการฟรีแลนซ์ / พิสูจน์อักษรฟรีแลนซ์ เราต้องการคุณ สำนักพิมพ์ openworlds กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานไม่ประจำใน 2 ตำแหน่ง

<--break- />

รายละเอียด:

ตำแหน่ง: บรรณาธิการ (ฟรีแลนซ์)
คุณสมบัติ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะทักษะการอ่าน
- ใช้ภาษาไทยได้ดีถึงดีมาก 
- สนใจงานบรรณาธิการ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- รักหนังสือและชอบอ่านหนังสือหลากหลาย โดยเฉพาะแนว non-fiction
- สนใจความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ (ถ้ามีฐานความรู้วิชาการด้านเศรษฐกิจการเมืองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบและสามารถจัดการงานให้ลุล่วงตามกำหนดเวลา

ตำแหน่ง: พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์)
คุณสมบัติ
- ใช้ภาษาไทยได้ดีถึงดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ได้
- สนใจงานพิสูจน์อักษร ละเอียด รอบคอบ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- รักหนังสือและชอบอ่านหนังสือหลากหลาย ไม่จำกัดแนว
- มีความรับผิดชอบและสามารถจัดการงานให้ลุล่วงตามกำหนดเวลา

-----------

ขั้นตอนการสมัครงานกับเรา:
- ส่งประวัติการทำงาน (CV) พร้อมผลงานมาที่ openworldsthailand[@]gmail.com