เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 7

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 7 (Salaya doc 7) ซึ่งได้คัดสรรภาพยนตร์สารคดีชั้นดีมากมาย พร้อมด้วยการประกวดภาพยนตร์สารคดีอาเซียน มาจัดฉายระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2560 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดโปรแกรมการจัดฉายได้(เร็วๆนี้) ที่ www.facebook.com/SalayaDoc