อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 41 นาที ที่ผ่านมา

โครงการบริการวิชาการ-อบรม"ความยุติธรรมภาคปฏิบัติ"

โครงการบริการวิชาการ-อบรม"ความยุติธรรมภาคปฏิบัติ" สำหรับผู้ต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และ เพิ่มprofile ด้านกฎหมาย !! พิเศษไม่มีค่าใช้จ่าย และมีวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม วันที่ 6 8 13 15 มีนาคม 2560 17.30-19.30 ห้อง 803 อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

"สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย“ (วันที่ 6)
"การดำเนินการทางยุติธรรมระหว่างประชาชนกับรัฐ“ (วันที่ 8 )
"กฎหมายแรงงานและสิทธิในที่ทำงาน“ ( วันที่ 13 )
"กฎหมายธุรกิจ- ธุรกิจที่ถูกกฎหมายและปรัชญาความยุติธรรม“
(วันที่ 15 )

ผู้เข้าอบรม ครบ 4 ครั้ง รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม 
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!
+++เหมาะสำหรับ: 
-ผู้ต้องการความรู้เบื้องต้นเมื่อท่านประสบปัญหากับกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจำวัน 
-เพิ่ม Profile แก่ผู้สนใจทำงานด้านกฎหมายโดยที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ 
-นักศึกษาสาขาอื่นๆที่ต้องการความรู้นิติศาสตร์เพื่อบูรณาการกับศาสตร์ของตน 
-นักเรียนระดับมัธยมที่สนใจการศึกษาต่อที่หลักสูตร PPE +++

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณพงศ์เพชร เลิศอัคฆากร

ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงทะเบียนล่วงหน้า http://tinyurl.com/ppetraining1
ติดต่อสอบถาม 0810301455-รุ่งรวิน ผู้ประสานงานโครงการ
Pongpetch Lert