สนง.กสม. เปิดรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 5 อัตรา 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน  ระดับปฏิบัติการ  จำนวน ๕ อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th หัวข้อ "ข่าวสมัครงาน" หรือ https://nhrc.job.thai.com  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อขัดข้องในวิธีการสมัคร ให้สอบถามที่  call center โทร. ๐ ๒๒๕๗ ๗๒๓๐ ในวันและเวลาราชการ

<--break- />