อบรม เสริมความรู้ และเพื่อสุขภาพกายที่ดี “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม เสริมความรู้ และเพื่อสุขภาพกายที่ดี “เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและออฟฟิศซินโดรม”
 
โดย อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย 
(โค้ชซันนี่)
ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิต
 
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม. 
มีที่จอดรถสะดวกสบาย
 
ดูแผนที่ของ สสส.
ได้ที่ http://goo.gl/36RCmz หรือ http://goo.gl/XQ3e9h