เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านภาพยนตร์ในงานประชุมวิชาการภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 7

เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านภาพยนตร์ในงานประชุมวิชาการภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 7 หมดเขตรับผลงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันหนังไทย ขอเชิญท่านร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ในประเทศอาเซียนในทุกๆ แขนง เช่น ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์, ภาพยนตร์ยุคหลังสมัยใหม่, ชาตินิยมในภาพยนตร์, ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ, เพศวิถี เพศสถานะ และอัตลักษณ์ทางเพศ, เชื้อชาติ และชนกลุ่มน้อย, เมือง และ ชนบท, ตระกูลของภาพยนตร์, ประพันธกร, “ดารา”, ผู้ชม และการตอบรับ, อุตสาหกรรมภาพยนตร์, ภาพยนตร์กระแสทางเลือก, โรงภาพยนตร์ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งหัวข้อวิจัย และบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (เป็นภาษาไทย) แนบเอกสารมาทางอีเมล faschoolcinema@yahoo.com (กรุณาระบุที่หัวข้ออีเมล์ว่า งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ faschoolcinema@yahoo.com หรือ โทร 02-482-2013 – 14 ต่อ 110