หประชาชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) สำหรับปี ๒๕๖๐

ด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ Young Professionals Programme (YPP) ของสหประชาชาติ สำหรับปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสหประชาชาติมีสัญชาติที่หลากหลายมากขึ้น และมีอายุเฉลี่ยลดลง โดยโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครบุคลากรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานกับสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีบุคลากรสัญชาติของตนที่ทำงานในสหประชาชาติจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่กำหนด (Underrepresented) ซึ่งมีประมาณ ๖๐ ประเทศ
          เยาวชนสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสามารถสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติภายใต้โครงการ YPP ได้ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและการสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาบรรจุให้ดำรงเจ้าหน้าที่สายผู้เชี่ยวชาญ (Professional – P) ของสหประชาชาติ ในระดับต้น คือ ระดับ P-2 ณ สำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของสหประชาชาติ หรือในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภายใต้โครงการนี้ มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่ และดำรงตำแหน่งระดับกลางและระดับสูงในสหประชาชาติต่อไป
          ในปี ๒๕๖๐ สหประชาชาติเปิดรับสมัครสอบ ๓ สาขา ได้แก่
          (๑) สาขาการเมือง สันติภาพ และมนุษยธรรม (Political, Peace and Humanitarian – POLNET) ได้แก่ กิจการพลเมือง งานด้านมนุษยธรรม นิติธรรม การเลือกตั้งในองค์การระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน การเมือง และสถาบันด้านความมั่นคง
          (๒) สาขาการบริหารและจัดการระบบ (Management and Administration – MAGNET) ได้แก่ งานบริหาร การตรวจสอบบัญชี งานวินัย การตรวจสอบและประเมิน การคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเงินทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
          (๓) สาขาทรัพยากรข้อมูลสาธารณะและการจัดการระบบการสื่อสาร (Public Information and Conference Management – INFONET) ได้แก่ การบริการจัดประชุม การจัดทำเอกสารและบริหารข้อมูล ภาษา ข้อมูลสาธารณะ และพิธีการทูต
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          - ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (รวมถึงสัญชาติไทย)
          - มีอายุไม่เกิน ๓๒ ปี
          - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่จะสมัครสอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแต่อย่างใด
          - มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ในระดับดีมาก (fluent)
          วิธีการสมัคร
          - ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ https://careers.un.org
          - ผู้สมัครสอบต้องสร้าง profile ในโปรแกรมรับสมัครงานของสหประชาชาติ (Inspira) ทางเว็บไซต์ https://inspira.un.org/ และกรอกข้อมูลการศึกษา ความเชี่ยวชาญทางภาษา และประสบการณ์ทำงาน โดยระบุความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสในระดับดีมาก (fluent) มิฉะนั้นโปรแกรมจะคัดผู้สมัครออกโดยทันที เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ และโปรแกรมจะไม่รับใบสมัครที่ส่งล่าช้า ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกผ่านโปรแกรม Inspira เช่นกัน
          - ปิดรับสมัครวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai