อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดไอที IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การจัดการเบื้องต้นด้วย Photoshop เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560  เรียนรู้การสร้างภาพแบบพาโนรามา
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ทบทวน - สร้างชิ้นงานจาก Photoshop
 
การอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดไอที IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับสมาชิก TK park อบรมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น และโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเรียน