ด่วน! อ็อกแฟม รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

ด่วน! อ็อกแฟมรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

Project Coordinator - CSO Coalition for Ethical and Sustainable Seafood in Thailand (INT3816)

ปิดรับสมัครวันที่ 28 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/6679/description

Campaign Assistant (INT3818)

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/6682/description

ทั้งนี้ ทั้งสองตำแหน่งอาจมีการเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนวันที่ปิดรับสมัคร