กองทุน Cambridge Trust แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษา

กองทุน Cambridge Trust แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขา ในปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศแบบไม่จำกัดสัญชาติ หมดเขตรับสมัคร 6 ธ.ค. 2560 หมายเหตุ* วันหมดเขตรับสมัครอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.cambridgetrust.org/scholarships/
Cambridge Trust is offering a fully-funded scholarship for students to pursue their Master’s and Doctor’s degree at Cambridge University in 2018-2019. The scholarship is open for every full-time master and doctoral courses taught at Cambridge, and is for students of all nationalities who have strong academic records. 

Apply now until 6 Dec 2017 
The deadline may be different, depended on the course.

For more information: https://www.cambridgetrust.org/scholarships/