ประกาศทุนสำหรับการวิจัย 6 ตุลา

เนื่องด้วยโครงการ "บันทึก๖ ตุลา" มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ เป็นจำนวน ๒ ทุน จำนวนเงินทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

<--break- />

๑. ผู้สมัครเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศ

๒. อยู่ในระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือกำลังเริ่มเขียนโครงร่าง (Proposal) วิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง วรรณกรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญา ขบวนการฝ่ายขวา หรือเรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ หรือขบวนการนักศึกษาในระยะ พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๙

๓. เค้าโครงงานวิจัยที่เสนอมาต้องผ่านการสอบโครงร่าง (proposal defense) ในสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของผู้สมัครแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยินดีพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการสอบ แต่จะอนุมัติเงินสนับสนุนก็ต่อเมื่อโครงร่างนั้นได้ผ่านการสอบแล้ว

อนึ่ง การสอบเค้าโครงงานวิจัยผ่านในสถาบันต้นสังกัดของผู้สมัคร ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าโครงการนั้น ๆ จะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ "บันทึก ๖ ตุลา"

๔. ผู้สนใจต้องเสนอเค้าโครงงานวิจัยพร้อมบรรณานุกรม, ประวัติการทำงานพร้อมผลงานเขียน (CV) ต่อคณะกรรมการที่ 6oct1976@gmail.com

๕. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะมีการพิจารณาใบสมัครเป็นระยะๆ และจะเชิญผู้เสนองานที่น่าสนใจมาสัมภาษณ์

๖. ในกรณีที่รอบแรกไม่มีผู้ได้รับทุนนี้ จะเปิดรับสมัครรอบสองในช่วงครึ่งหลังของปีต่อไป การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai