[18-29 ต.ค.] พบหนังสือ ห้องเช่าหมายเลข 112 ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ครั้งที่ 22

-เราอาจพบกันเพราะหนังสือ-  ห้องเช่าหมายเลข 112 เตรียมพบผู้อ่านอีกครั้ง ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ครั้งที่ 22  ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 @ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกันได้ที่บูธ - Alternative Writers i07 -OpenWorlds H07 -Way Magazine J01