สมาคมนักข่าวฯ ขอเชิญบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๘

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยโดยจะจัดบริจาคครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘   แล้ว  สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th โดยสมาคมได้จัดเตรียมบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ๖๐ ปี สมาคมฯ และของที่ระลึกพิเศษไว้มอบให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย
 
 
สำหรับครั้งที่ ๙ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑