เปิดรับสมัครโครงการฝึกทักษะการว่าความในคดีสิทธิมนุษยชน พื้นที่แก่งกระจาน

โครงการฝึกทักษะการว่าความในคดีสิทธิมนุษยชน  พื้นที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2560 เปิดรับสมัคร 20-30 พฤศจิกายน 2017 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 1 ธันวาคม 2017

รับสมัคร จำนวน 10 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร)

คุณสมบัติ  จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม + กำหนดการ และ กรอกใบสมัครที่นี่ https://goo.gl/forms/4zFJasfxy5bByJal1