มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักศึกษา

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ประเภทโควตา (รอบ 2) รับสมัครวันที่ 20 พ.ย. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประเภท TCAS รอบ Portfolio รับสมัครวันที่ 5 ม.ค. – 9 ก.พ.61 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.skc.rmuti.ac.th, Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 098-6022754