รับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศในแอฟริกา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  รับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 10 ตำแหน่ง ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศในแอฟริกา 

ภายใต้ โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับประเทศในแอฟริกา ประจำปี 2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง Agricultural Development (นักพัฒนาการเกษตรและการชลประทาน)

1. ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ตำแหน่ง
2. ณ ราชอาณาจักรเลโซโท 2 ตำแหน่ง
3. ณ สาธารณรัฐเบนิน 2 ตำแหน่ง
4. ณ สาธารณรัฐเซเนกัล 2 ตำแหน่ง
5. ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 2 ตำแหน่ง

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2561 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.psds.tu.ac.th/news.html โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1044