ชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 คน จะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th  www.mfa.go.th/asean หรือ www.rlpd.go.th