กระทรวงแรงงานย้ำ ! แรงงานกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสาร รีบไปพิสูจน์สัญชาติและตรวจโรคก่อนเข้าศูนย์ OSSเฟส 2

กระทรวงแรงงานย้ำนายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวกลุ่มที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิของตนเอง โดยการยื่นผ่านระบบออนไลน์ (Online) และการลงรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หากยังไม่พิสูจน์สัญชาติให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก่อน ขณะเดียวกันหากยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งไปตรวจสุขภาพ และตรวจลงตรา (VISA) ก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS พร้อมเน้นย้ำให้มาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ตามกำหนดนัดหมายจากกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัด

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แต่ได้ลงทะเบียนรายงานตัวขอใช้สิทธิทางออนไลน์หรือยื่นลงรับเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่และที่ ศูนย์ OSS ไว้แล้วนั้น ในระหว่างที่รอการแจ้งกำหนดวันนัดหมายจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการต่อ ขอให้เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้คือ  1) แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก่อน   2) ให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งนำแบบ ทบ.1 และ ทต.1 ไปแสดงและให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ไว้ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป   3) หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ โดยแรงงานต่างด้าวต้องนำแบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 ไปแสดง พร้อมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ด้วย   4) จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ได้แก่ 1. แบบทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) 2. แบบทะเบียนประวัติผู้ติดตาม (ทต.1)  3. เอกสารประกอบอื่นๆ  ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า  หากได้รับ SMS นัดหมายวันดำเนินการแล้ว ขอให้ไปตามกำหนดนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ หากมีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลานัดหมายล่วงหน้า

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ต้องไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS ในระยะที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 479,299 คน เป็นกัมพูชา 202,197 คน ลาว 40,185 คน เมียนมา 236,917 คน คงเหลือแรงงานที่ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 179,227 คน เป็นกัมพูชา 129,894 คน ลาว 21,139 คน เมียนมา 28,194 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท