TCIJ School Season 5! เปิดพรมแดนความรู้ เข้าใจวิกฤต คิดเชิงระบบ กับหลักสูตร Deconstruct ‘ถอดรื้อมายาคติ’

เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 18 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2561 เรียนเฉพาะอังคาร-พฤหัส-เสาร์-อาทิตย์  ช่วงระหว่าง 1 -18 มิถุนายน 2561 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (BTS ราชเทวี)

ดำเนินงานโดย TCIJ 
สนับสนุนโดย Friedrich-Ebert-Stiftung FES Thailand

สำหรับผู้ที่สนใจ 
* อ่านรายละเอียดกติกา: https://goo.gl/CXEsgm
* กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร: https://goo.gl/xVPHoi
* ส่งใบสมัครได้ที่ tcijinfo@gmail.com ภายในวันที่ 8 พ.ค.
* ผู้ผ่านการพิจารณาใบสมัคร ต้องผ่านการสัมภาษณ์อีกครั้ง 
* ทั้งหมดนี้ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น