โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.admissions.econ.tu.ac.th/index.php

และสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนได้ที่
http://www.admissions.econ.tu.ac.th/scholarship.php.