มทร.อีสาน จับมือ กระทรวงเกษตรฯ หวังสร้างคนรุ่นใหม่ให้ชนบท

“ผมเชื่อว่า มทร.อีสาน เป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับเกษตรกร ในการเข้ามาเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกัน ความสำเร็จย่อมมาจากการทำงานภายใต้ความสามัคคีและมีองค์ความรู้ในทุกระดับ นั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรายังคงรักษาไทยนิยม หรือความเป็นประชารัฐ” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในขณะลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

“หลายคนทิ้งชีวิตตัวเองและครอบครัว เพื่อตะเกียกตะกายหาเงินในเมืองหลวง ทิ้งความเป็นเกษตรกรไปเป็นมนุษย์เงินเดือน พอมีลูกก็ส่งกลับมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ความเป็นครอบครัวก็ไม่เกิด แต่รากเหง้าที่แท้จริงของสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะ แต่แข่งขันกันเพื่อการแบ่งปันกัน ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการแข่งขันมันสามารถแบ่งปันกันได้อย่างไร โดยการจับมือกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผมคิดว่ามทร.อีสาน เราได้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่ในภาคอีสานแล้ว และในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความร่วมมือกับ 10 หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมมือกับ มทร.อีสาน และ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง เพื่อสนองงานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มอบหมายให้กับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน นั่นคือ การสร้างคนรุ่นใหม่ให้ชนบท การช่วยเหลือชนบทให้มั่นคง เพราะปัจจุบันหากเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่ลำบาก ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ที่ชนบท ซึ่งมีราว 60 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ ความจริงอย่างหนึ่งคือจริงๆ แล้ว คนอีสานไม่ได้ยากแค้น แต่คนอีสานมีองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก เห็นได้จากมีปราชน์ชาวบ้านมากมาย นั่นคือโอกาสที่ดีมากของโลกเมื่อเทียบกับแอฟริกาใต้ (South Africa) บ้านเขาทันสมัยกว่า ป่าเขาสมบูรณ์มาก แต่คนเขาไม่มีองค์ความรู้เหมือนเรา ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแบ่งปันงานสร้างสรรค์ จับมือกับภูมิปัญญาเพื่อแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้ชาวโลกได้เห็น เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันพร้อมกับสืบสานงานของพระองค์ท่าน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ มทร.อีสาน คือการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้ในนามของประชาคมอาเซียน โดยกำหนดบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ได้จริง มีการนำองค์ความรู้จากคณาจารรย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในการบริการวิชาการ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งถึงขีดความสามารถในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์พลังงานและสนองงานตามพระราชดำริ ทั้งนี้องค์ความรู้ต่างๆ ในวันนี้จะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

“นโยบายของ มทร.อีสาน ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดภารกิจของ มทร.อีสาน ที่เกี่ยวกับการเกษตรอยู่ 2 เรื่อง 1.การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสมาร์ทฟาร์ม 2.ภารกิจเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นแม่ข่ายหลักในการรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองภาครัฐและเป็นภารกิจหลักของวิทยาเขตสกลนคร ตอนนี้วิทยาเขตสกลนครได้ประสานกับทางจังหวัดสกลนคร โดยได้รับประกาศความเป็นเมืองแห่งพฤกษาเวช และได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับจังหวัดหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรระยะสั้น การวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มทร.อีสาน ได้พยายามดำเนินงานตามที่ภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งทาง มทร.อีสาน มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ปัจจุบันมีบุคลากรราว 1,500 คน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นกำลังพลจึงมีความพร้อม และในปี พ.ศ.2548 เราได้รับงบประมาณจากภาครัฐเพื่อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อรองรับภารกิจนี้ โดยปัจจุบันเรามีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ตอนนี้ภารกิจที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร ถือว่ามีความพร้อมอย่างสมบูรณ์”ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่งนิทรรศการเมืองสมุนไพร หมากเม่าและคราม เป็นคลัสเตอร์หลักของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมนำเสนอการจัดแสดงผลงานจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนกลอย  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภออากาศอำนวย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านนาเชือก การจัดแสดงผลผลิตจากเม่า อาทิ น้ำหมากเม่า เค้กหมากเม่า การจัดแสดงผลงานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท การสาธิตการนวดและการใช้ลูกประคบ สปาคราม จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และการจัดแสดงตำรับยาโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai