ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  และผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จัดให้มี “การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

นางฉัตรสุดา​ จันทร์ดียิ่ง​ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน
จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษา  เปิดเผยว่า  คณะทำงานได้จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ​ ระดับอุดมศึกษา  รอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2561  ณ  กระทรวงการต่างประเทศ​ กรุงเทพมหานคร  โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า มีผู้ผ่านการแข่งขันสมควรได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  จำนวน 5 คน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  ได้แก่

1.1 นายปุญญวิชญ์  ปุญญาภิบาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

1.2 นายธนดล  สิริจันทกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                              

1.3 นายชญทัต  พัฒนะภูมิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

2.1 นายธนากร  แซ่ฉิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.2 นายวสุวัฒน์  ดีพร้อมอริยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน 3 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2018) ณ กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 คนดังกล่าว ในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 ต่อไป

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai