อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 นาที 51 วินาที ที่ผ่านมา

ร่วมส่งภาพเข้าประกวด เนื่องในงาน วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ชนเผ่าพื้นเมือง กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย"

ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวด เนื่องในงาน วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ชนเผ่าพื้นเมือง กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย" ***ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 13,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกา
1.ไฟล์ดิจิตอล (.PNG หรือ JPEG) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI 
2.ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
3.ตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมเขียนอธิบาย 
4.ส่งผลงานมาที่อีเมล์ imnmediapdh@gmail.com 
***ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

รางวัล
ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังนี้
1.ชนะเลิศ 1 ราลวัล 3,000 บาท 
2.รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 
3.รองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 
4.ชมเชย 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท 

หมายเหตุ
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพภ่ายวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล เชียงราย