สัมมนาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ จัดกิจกรรม "สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาประวัติศาสตร์" เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตลอดภาคการศึกษา 

 

 17 สิงหาคม 2561 : แรงงานเสรีในศตวรรษที่ 19: กรณีศึกษาลูกเรือชาวครู (Free Wage Labourers in the Nineteenth Century: The Case of Kru Mariners)
วิทยากรผู้นำเสนอ Jeff Gunn, York University, Canada
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

 31 สิงหาคม 2561 : รองเท้าในประวัติศาสตร์ไทย: จากสินค้าหรูหราในราชสำนักสู่ตลาดมวลชน 
วิทยากรผู้นำเสนอ Thomas Richard Bruce วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ดร. วาสิฎฐี ชัยขันธ์

 14 กันยายน 2561 : พระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พบในงานศิลปกรรมไทย
วิทยากรผู้นำเสนอ ดร. ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

 28 กันยายน 2561 : การอ่านวรรณกรรมหลังอาณานิคมที่ชายขอบ: กรณีศึกษาประเทศไทย 
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

 12 ตุลาคม 2561 : สเปนาภิวัตน์ในอุษาคเนย์: กรณีศึกษาความสัมพันธ์อยุธยา-มะนิลา ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 2 พฤศจิกายน 2561 : การผลิตสร้างความรู้และประวัติศาสตร์ความคิดฝ่ายซ้ายอินโดนีเซียช่วง 1940s-1960s 
วิทยากรผู้นำเสนอ ธิติ แจ่มขจรเกียรติ นักศึกษาปริญญาเอก Department of Southeast Asian Studies, University of California, Berkeley
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 16 พฤศจิกายน 2561 :  เสียดินแดนในแบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2487
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร.วาสิฎฐี ชัยขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

 30 พฤศจิกายน 2561 : อำนาจและเครือข่ายท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 (Power and Local Networks in Northeast Thailand after the 2006 Military Coup)
วิทยากรผู้นำเสนอ ผศ. ศุทธิกานต์ มีจั่น นักศึกษาปริญญาเอก University of Canterbury, New Zealand วิทยากรผู้ดำเนินรายการ อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์  

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท