ปิดเทอมสร้างสรรค์ สำหรับน้องๆมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจด้านการแต่งเพลง การทำวงดนตรี จัด Workshop

Triple H Music ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม) จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สำหรับน้องๆมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจด้านการแต่งเพลง การทำวงดนตรี จัดWorkshop

"การแต่งเพลงเบื้องต้น"

โดยจำลองรูปแบบการแต่งเพลงแบบมืออาชีพเพื่อให้น้องๆได้ทดลองเรียนรู้ เพื่อค้นหาความถนัดของตนเกี่ยวกับด้านการแต่งเพลง ว่าตนเหมาะที่จะพัฒนาไปในทิศทางใดในวิชาชีพเกี่ยวกับดนตรี

พบกันวันที่3สิงหาคม2561 เวลา 9.00-15.00 ตึก 27 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีเพียงแค่มีความสนใจเรื่องการแต่งเพลงก็สามารถร่วมได้