มหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2018

มหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2018

วันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 บางนา

ในงานดังกล่าวท่านจะได้พบ "โครงการอสังหาฯ ศักยภาพในการลงทุนสูง" จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน และทรัพย์มือสองของสถาบันการเงิน, ธนาคาร, กับเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ งานเดียวที่ รวมโครงการอสังหาฯ บ้านและคอนโด ที่การันตีผลตอบแทนสูง ทุกมุมของประเทศ อาทิ  เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ชลบุรี ระยอง หัวหิน รวมถึงโครงการจากทั่วอาเชี่ยนอีกด้วย พร้อมโซนนวัตกรรมการก่อสร้าง   จึงขอเรียนท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. และมีกำหนดการในแต่ละวันดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

09.00น. ปาฐกฐาพิเศษ โดย นางสาวอัมพร บุษยมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
09.30น. พิธีเปิดงานมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2018 โดย นางสาวอัมพร บุษยมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
10.00น. ถ่ายภาพหมู่

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

09.00น. ปาฐกฐาพิเศษ โดย ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
09.30น. พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ โดย ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
11.00น. เสร็จพิธีมอบรางวัล ถ่ายภาพหมู่

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

09.00น. ปาฐกฐาพิเศษ
09.30น. พิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2018 โดย น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
11.00น.  เสร็จพิธีมอบรางวัล ถ่ายภาพหมู่