อัพเดทล่าสุดเมื่อ 35 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา

[ดาวน์โหลด] หนังสือ เท่าทันสื่อ: อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือ "เท่าทันสื่อ: อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล" / โสภิดา วีรกุลเทวัญ

จัดพิมพ์โดย

  • มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน
  • สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

ได้รับการสนับสนุนจาก

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดได้ที่ - Dropbox