แจกทุนสร้างคลิป infographic animation เรื่อง อะไรๆก็อ้าง “ความมั่นคง”: การจัดการและควบคุมพลเรือนโดยวิธีคิดและปฏิบัติการทางทหาร

Rethink Thailand แจกทุนสร้างคลิป เปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง Militarization หรือกระบวนการที่กรอบคิดแบบทหารขยายขอบเขตเข้าไปมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและปฏิบัติการต่างๆขององค์กรอื่นๆในสังคม ให้เป็น infographic animation บทเรียนจริงของประเทศไทย ให้ข้อมูลและเรียบเรียงโดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อ่านเนื้อหาและรายละเอียดโครงการได้ที่: http://rethinkthailand.com/th/project-th/1453/

ชิงทุนผลิตผลงาน 70,220 บาท
ส่ง 
1.ไอเดียการนำเสนอ (เช่น สตอรี่บอร์ด หรือ เดโม) 
2.ผลงานที่เคยทำ
มาที่อีเมล contact@rethinkthailand.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 61
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rethinkthailand.com