โครงการ Social Media Smart Page Award

โครงการ Social Media Smart Page Award

ได้รับทุนจาก 'กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ’ (กทปส.) ในสำนักงาน กสทช.  ดำเนินงานโดย 'ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง' (Thai Civil Rights and  Investigative Journalism) หรือ TCIJ สื่อเสรีผู้ผลิตข่าวออนไลน์ www.tcijthai.com มาเป็นปีที่ 8      

มีวัตถุประสงค์คือ

เพื่อผลักดันการ’สร้าง’และการ’เสพ’สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านการรู้เท่าสื่อในวงกว้าง การให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์เชิงสังคม

เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นทางเลือกแก่ประชาชนและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มศักยภาพและเป็น actor ในสื่อสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ

โครงการ Social Media Smart Page Award  ไม่ใช่ การประกวดเพจเท่านั้น แต่เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อและการสร้างสรรค์สื่อ Social Media ที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ จากนั้นจึงเข้าสู่รอบการประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล ผู้ได้รางวัลทั้ง 5 รางวัล (ชนะเลิศ1 + รอง1 + ชมเชย 3) จะได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินงานเพจต่อเนื่องอีก 1 ปี

กติกาการสมัครเขาร่วม โครงการ Social Media Smart Page Award

1.ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุระหว่าง 18 -35 ปี ไม่จำกัดเพศ  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะมีประสบการณ์หรือมีเพจของตัวเองมาแล้วหรือไม่ก็ได้ คณะทำงานจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์

2.ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดคือ การฝึกอบรมความรู้ 2 ระยะรวม 7 วัน และฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book

3.ในช่วงการฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book ซึ่งเรียกว่า Probation เป็นเวลา 2 เดือน ( ผู้ร่วมโครงการอยู่ในถิ่นพำนักตามปกติ) จะได้รับเบี้ยเลี้ยงสัปดาห์ละ 1,000 บาท และมีทีม Coaching ให้ความช่วยเหลือ /ให้คำปรึกษา  

4.ทีม Coaching เป็นผู้ประเมินผลการฝึกปฏิบัติในช่วง 2 เดือนเป็นสำคัญ ผู้ที่ผ่านช่วง Probation แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบการตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.รางวัลชนะเลิศ Social Media Smart Page Award ได้รับเงินสด 100,000 บาทและโล่เกียรติยศ รางวัลที่สอง 1 รางวัล ได้รับเงินสด 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัลๆละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

6.ทางโครงการจะจัดให้มีเวทีประกาศผล พร้อมนิทรรศการจัดแสดงผลงานรางวัล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจาก กสทช.เป็นผู้มอบและมีสื่อมวลชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

7.เพจรางวัลทั้ง 5 เพจจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยมีทีม Coaching ติดตาม monitor และให้การสนับสนุน รวมทั้งจะมีการจัดประชุม Focus group เพื่อติดตามความก้าวหน้า

8.ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด หากได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สามารถเบิกค่าเดินทางไป-กลับ(ตามจริง)จากทางโครงการได้  และโครงการจะจัดหาที่พักให้ตลอดช่วงของการฝึกอบรม

9.ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ตารางเรียนคือวันที่ 24-25-26-27 มกราคม และ 1-2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 7 วัน) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการจดหมายรับรองการลางานหรือลาเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการให้

10.โครงการฝึกอบรมและงานประกาศผลรางวัล จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

*หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น

ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครที่นี่ Social Media Smart Page 2018

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai