Skip to main content
sharethis

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ภายใต้การสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการเป็นนักวิจัยหญิงในชุมชนท้องถิ่นและร่วมทำวิจัยในโครงการพัฒนาชุดความรู้และหลักสูตรสันติภาพชุมชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี)

รับสมัคร #นักวิจัยหญิง #WanitaResearcher จำนวน 10 คน!

ผู้ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมอบรมทักษะการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ

• หลักคิดการวิจัยคุณภาพ
• การสำรวจความคิดเห็น
• การสัมภาษณ์เชิงลึก
• การสนทนากลุ่ม
• จริยธรรมการวิจัย

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้หญิง ไม่จำกัด อายุ ศาสนา อาชีพ การศึกษา
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา)
3. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
4. สามารถพูดคุย สอบถามและจับประเด็นได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้
6. ควรมีทักษะในการถอดเทปและสรุปความ
7. ควรใช้โปรแกรมบันทึกเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดการอบรมและได้รับค่าตอบแทนในการทำวิจัย

รับสมัครวันนี้ - 15 สิงหาคม 2565

ลิงค์รับสมัคร https://bit.ly/3JrITCH

ติดต่อสอบถามที่ รอฮานี จือนารา Mattanee Beeru
อีเมล์ roohnee.2565@gmail.com

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net