Skip to main content
sharethis

ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ เจ้าของข้อสอบที่ถูกรักษาการคณบดีขอกระดาษคำตอบเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสภอ.เมืองนครปฐม กล่าวยืนยันถึงเสรีภาพทางวิชาการ และว่าการพูดถึงปรากฏการณ์เสื้อเหลืองเป็นคนละเรื่องกับการวิจารณ์สถาบัน การนำสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพในฐานะประมุขทางวัฒนธรรมมาโจมตีผู้อื่น น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่คนในสังคมไม่ยอมรับกัน

ประชาไท - 19 ก.ค. 50 รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับบันทึกจาก ผศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ที่ศธ 0520. 202/ ลงวันที่ 16 ก.ค. 2550 เรื่อง ขอเอกสารกระดาษคำตอบและคะแนนรายวิชาอารยธรรมไทย โดยระบุว่า

"ด้วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ขอให้คณะอักษรศาสตร์ส่งเอกสารกระดาษคำตอบรายวิชาอารยธรรมไทยพร้อมคะแนนที่ให้แก่นักศึกษาในการตอบคำถามแต่ละข้อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คณะฯ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เพื่อจะได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนต่อไป"

ผศ. บุญส่ง ได้ให้สัมภาษณ์ "ประชาไท" ว่า น่าแปลก อยู่ดีๆ ข้อสอบหลุดไปได้อย่างไร เพราะการขอดูข้อสอบ ต้องขออย่างเป็นทางการ โดยทำบันทึกถึงคณบดี ขออนุญาตเจ้าของวิชาก่อน เพราะถือเป็นลิขสิทธิ์ และต้องบอกเหตุผลว่าจะนำไปทำอะไร ตัวผู้ออกข้อสอบเองก็มีสิทธิจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ด้วย ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เอาไปให้ก็มีความผิด หรืออาจทำได้ก็โดยผู้บริหารเอาให้ ซึ่งในที่นี้ก็คือคณบดี

สำหรับการออกข้อสอบนั้น ผศ.บุญส่ง เห็นว่า แกนของระบอบประชาธิปไตยคือ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในที่สาธารณะต้องได้รับความเคารพอยู่แล้ว ยิ่งในทางวิชาการถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็น จะทำลายหลักอุดมศึกษา การสอนในมหาวิทยาลัยต้องมีการวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และวิพากษ์ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาคิดเป็น มีวิจารณญาณของตัวเอง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ถ้าแม้แต่สิทธิเสรีภาพทางวิชาการไม่มี จะสร้างสังคมอุดมปัญญาได้อย่างไร

"เราต้องทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ เพราะปรากฎการณ์ต่างๆ สะท้อนพฤติกรรมทางสังคม ลักษณะโครงสร้างสังคม การปะทะกันทางอำนาจของกลุ่มทางสังคมต่างๆ หัวข้อพวกนี้ ต้องวิเคราะห์ในการเรียนการสอน ปรากฎการณ์เสื้อเหลือง ดูเฉยๆ ไม่ได้ ในการเรียนการสอนต้องเอามาวิเคราะห์ว่าสะท้อนถึงอะไร"

ผศ.บุญส่งกล่าวอีกว่า การพูดถึงปรากฏการณ์เสื้อเหลืองเป็นคนละเรื่องกับการวิจารณ์สถาบัน การเอาสถาบันมาโจมตีทำลายผู้อื่น ขณะที่สถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพในฐานะประมุขทางวัฒนธรรม น่าจะเป็นปรากฎการณ์ที่คนในสังคมไม่ยอมรับกัน

อย่างไรก็ตาม ผศ.บุญส่ง ระบุว่า การกระทำครั้งนี้น่าจะเป็นการกลั่นแกล้ง โดยเมื่อปลายปีก่อน มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยยื่นเรื่องไปยังคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกระบุว่า ตนกับ รศ.พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล ทำการสอนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งคุณหญิงไขศรีได้ส่งเรื่องให้นายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้ส่งต่อให้กับรศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ในขณะนั้น) โดย รศ.พรเพ็ญได้ชี้แจงกับอธิการบดีว่า แม้เธอจะมีชื่ออยู่ในเค้าโครงการสอนในวิชาเดียวกับเขา แต่เทอมนั้นเธอไม่ได้สอน ซึ่งอธิการบดีเข้าใจและมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันจึงยุติเรื่องไป

ผศ.บุญส่ง เล่าว่า ก่อนหน้านี้ ในการสรรหาคณบดีอักษรศาสตร์คนใหม่ ตนเองและอาจารย์อื่นๆ ได้เคยยื่นบันทึกคัดค้านคุณสมบัติของคณบดีอักษรศาสตร์คนก่อนซึ่งมีทีท่าว่าอาจจะดำรงตำแหน่งต่อ โดยใช้หลักฐานเรื่องความไม่โปร่งใสและไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังตรวจสอบอยู่ นอกจากนี้แล้ว ตนเคยมีข้อพิพาทกับอาจารย์ท่านที่เคยยื่นเรื่องฟ้องคุณหญิงไขศรี ในกรณีเบิกหมึกเพื่อใช้ในงานส่วนตัว เป็นราคาประมาณ 50,000 กว่าบาทโดยไม่ต้องมีตลับหมึกมาให้ดู ซึ่งอดีตคณบดีเป็นผู้อนุมัติ

ผศ.บุญส่ง กล่าวว่า ในวันที่ 19 ก.ค.จะสอบถามไปยังรักษาการคณบดีคณะอักษรศาสตร์ว่า เหตุใดเมื่อได้รับการขอกระดาษคำตอบจึงอนุญาตทันที ทั้งที่ที่ผ่านมา เคยมีกรณีนักศึกษาขอดูข้อสอบและการให้คะแนนของผู้สอนเนื่องจากไม่มั่นใจการให้คะแนนของผู้สอน ยังต้องมีการประชุมกันเพื่อพิจารณา และเมื่อมีการอนุญาตก็ให้เพียงดูได้ในห้อง ห้ามนำออกไป นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามด้วยว่า การกระทำเช่นนี้ ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาหรือไม่ จะเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษาหรือไม่

………………………………………….

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรณีอ.ศิลปากรกับคดีหมิ่นฯ : ระดมชื่อ ให้กำลังใจ-หยุดคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ

เปิดข้อสอบ อ.ศิลปากร กรณีหมิ่นฯ หรือคุกคามเสรีภาพวิชาการ : จงหาคำตอบที่ถูกต้อง

อ.ศิลปากร ไม่ส่งกระดาษคำตอบให้ตามที่ขอ เพราะสะเทือนสิทธิ นศ.

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net