Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย มีวาระหลักคือการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ทั้งชุด หลังจากที่นายปรเมศวร์ มินศิริ นายกฯ คนก่อนหน้าได้ตัดสินใจลาออกด้วยตนเองภายหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อเว็บไซต์กระปุกดอทคอมของเขา


 


ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ออกมาว่า พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หรือ DSI ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


 


พ.ต.อ.ญาณพล เป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต เขาคือคนที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในฐานะของ "ตำรวจไซเบอร์" ซึ่งมุ่งมั่นในการทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยที่กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยังร่างไม่เสร็จ อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 ของกรรมการสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย


 


ทั้งนี้ บทบาทของสมาคมผู้ดูแลเว็บ ตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมานั้น คือเพื่อปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นคนกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ ฯลฯ (อ่านวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ)


 


อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา สมาคมผู้ดูแลเว็บเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ประชากรเว็บไซต์บางส่วนรู้สึกไม่อยากเข้าถึง และเห็นว่าสมาคมฯ ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่น แต่ขณะเดียวกัน สมาคมผู้ดูแลเว็บก็มีบทบาทในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภายหลังจากที่พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ประกาศใช้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังมีบุคลากรไม่พร้อมกับการจัดการทางเทคโนโลยี จึงทำให้สมาคมผู้ดูแลเว็บมีบทบาทสูงในการคอยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ไม่เพียงเท่านั้น ฐานะหน้าที่ของสมาคมผู้ดูแลเว็บ คือ เป็นองค์กรที่ภาครัฐจะนึกถึง เมื่อต้องการองค์ประกอบการมีส่วนร่วมจาก "องค์กรภาคประชาชน"


 


สำหรับกรรมการบริหารสมาคมฯ นั้น ตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้มีกรรมการบริหาร 7-15 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย ส่วนคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 สมัย


 


ที่มาของนายกสมาคมและคณะกรรมการ มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งที่ประชุมจะเลือกสมาชิกสามัญ 5 คนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.เว็บ) จัดการให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงนายกสมาคมฯ อย่างน้อย 5 คน แล้วทำการลงคะแนนลับ (อ่านข้อบังคับของสมาคมฯ)


 


จากนั้นที่ประชุมจะต้องกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริหาร โดยนายกสมาคมฯ มีอำนาจในการเลือกคณะกรรมการบริหารได้ "กึ่งหนึ่ง" ของคณะกรรมการทั้งชุด ซึ่งในคราวนี้ มีมติให้มีคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน มาจากการเลือกตั้ง 7 คน ที่เหลือมาจากการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ


 


ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 7 คน ออกมาดังนี้  1. กรกมล ศรีเอี่ยม (ภรรยา นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ http://www.tarad.com/)
  2. ปกรณ์ สันติสุนทรกุล http://www.dek-d.com/
  3. ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา http://duocore.tv/ เว็บมาสเตอร์ http://ch7.com
  4. ศิระ สัจจินานนท์   http://zickr.com/
  5. ศิริพร สุวรรณพิทักษ์ http://www.212cafe.com/ ประธานชมรมเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง
  6. อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ http://www.macroart.net/
  7. อุดม ไพรเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th/

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :


รายนามผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บ


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net