Skip to main content
sharethis

วานนี้ (26 พ.ค.) นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ออกแถลงการณ์เรื่อง รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงของการใช้เสรีในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ มีเนื้อหาไม่เห็นด้วยต่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิกเฉย ปล่อยให้กลุ่มผู้คัดค้านการชุมนุม ใช้ความรุนแรงกับผู้ร่วมชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ


 


โดยท้ายแถลงการณ์มีการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการปกป้องการชุมนุมกับทุกฝ่าย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้ความรุนแรง และให้มีการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมโดยเร่งด่วน


 






แถลงการณ์


เรื่อง รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรง


ของการใช้เสรีในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ


 


จากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีกลุ่มผู้คัดค้านการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตย ได้ใช้ความรุนแรงต่อกันกับผู้เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งในคืนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และอาจมีแน้วโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังเป็นที่ทราบของสาธารณชนโดยทั่วไป นั้น


 


สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มีความเห็นว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง เป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และรัฐมีภาระหน้าที่ในการประกันให้ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพดังกล่าวได้โดยไม่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือป้องกันมิให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพ หรือกระทำด้วยความรุนแรงต่อคนอีกฝ่ายหนึ่ง


 


ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจละเลยเพิกเฉย ต่อการที่กลุ่มผู้คัดค้านการชุมนุม ได้ใช้ความรุนแรงกับผู้เข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตย นอกจากจะเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย


 


และเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่การชุมนุมเมื่อในคืนวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา กลับไม่เป็นไปตามหลักการการใช้เสรีภาพในการชุมนุม เนื่องจากมีความพยายามยั่วยุและใช้ความรุนแรงต่อกัน โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสร้างหลักประกันในการคุ้มครองผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้  จนทำให้มีการใช้กำลังกระทบซึ่งกันและกันจนนำไปสู่มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มีความคิดเห็นว่าเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจนยากที่จะควบคุมและก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากยิ่งขี้น จึงมีข้อเสนอ ดังนี้


 


๑.ให้รัฐบาลมีมาตรการในการปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่มคนที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมทุกฝ่าย โดยจัดพื้นที่การชุมนุมให้แก่ทุกฝ่าย


 


๒.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฏหมายกับผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเข้มงวด ต่อผู้กระทำความผิดโดยเร็ว เพื่อความยุติธรรมและปกป้องเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนในทางที่ถูกต้องต่อไป


 


๓.ให้มีการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ในการปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม โดยเร่งด่วน


 


แถลง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐


ไพโรจน์  พลเพชร


เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net