บทความ :เมื่อคนงานไทรอัมพ์ฯ ลุกขึ้นสู้ กอบกู้ศักดิ์ศรีกรรมาชีพ

จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ


โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย


 


จากเหตุการณ์ที่นายจ้างพยายามทำลายสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย โดยการขออำนาจศาลเพื่อเลิกจ้าง นางสาวจิตรา คชเดช ประธานสหภาพแรงงาน เป็นบทพิสูจน์ได้อีกครั้งว่า "แรงงานสัมพันธ์ที่ดี" นั้นไม่มีจริง การเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานถือว่าเป็นเจตนาของนายจ้างที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายสหภาพแรงงานโดยตรงอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีก


 


สหภาพแรงงานถือเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัย คุ้มครองคนงาน เพื่อปกป้อง ป้องกัน การรังแก การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ขูดรีดแรงงานโดยไม่เป็นธรรม เพราะในโรงงานนั้น ถ้าไม่มีสหภาพแรงงาน นายจ้างก็จะมีอิทธิพลมากที่สุดในการให้คุณให้โทษ คนงาน และในเมื่อผลประโยชน์ของคนงานและนายจ้างเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันด้วยแล้ว การมีสหภาพแรงงานจึงเป็นหลักประกันเบื้องต้นของคนงานในการถูกรังแก เพราะนายจ้างมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้กำไรมากๆ ดังนั้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต จึงเป็นคำที่คนในสังคมร่วมถึงผู้ใช้แรงงานทั้งคอปกขาวและคอปกน้ำเงิน ได้ยินกันอยู่เป็นประจำ


 


การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันในรูปธรรม คือพยายามลดค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ของคนงาน โดยที่ระดับกำลังการผลิตยังอยู่เท่าเดิม หรือระดับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิม แต่เพิ่มชั่วโมงการทำงานหรือเพิ่มแรงกดดันให้คนงานทำงานหนักขึ้นโดยพักผ่อนน้อยลง เช่นจำกัดเวลาเข้าห้องน้ำเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในโรงงานและสถานประกอบการโดยทั่วไป โดยเฉพาะที่ไม่มีสหภาพแรงงาน


 


บทบาทและหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่สำคัญตลอดมา คือการยื่นขอเรียกร้องเพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมารตฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้น


 


ในเมื่อสหภาพแรงงานกับนายจ้างมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน แต่ดูเหมือนว่าผลประโยชน์ของนายจ้างนั้นทำไปเพื่อความอยู่ดีของคนกลุ่มน้อย ที่เป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วเท่านั้น แต่ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานเป็นผลประโยชน์ของผู้ยากไร้ ของคนยากคนจนที่เป็นแรงงานรับจ้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน คำว่าสหภาพแรงงานกลับเป็นคำที่เป็นอันตรายสำหรับคนงานในเรื่องความมั่นคงในการมีงานทำ เพราะคนงานคนใดก็ตามถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานมักจะไม่เป็นที่พอใจกับนายจ้าง โดยจะถูกกระทำโดยใช้รูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กระทั่งตั้งข้อหาขโมยกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นเพื่อหาทางเลิกจ้างผู้นำ จนถึงขั้นผู้นำแรงงานถูกข่มขู่ถูกทำร้าย ซึ่งเป็นบทเรียนบทแล้วบทเล่า ที่เกิดขึ้นในขบวนการแรงงาน


 


แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความหวั่นไหวให้นักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของขบวนการแรงงานแม้แต่น้อย ในการยอมแพ้ละทิ้งความฝันที่จะเห็นผู้คนในสังคมอยู่ด้วยกันด้วยความเท่าเทียม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อยู่ด้วยกันโดยการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน


 


ตัวอย่างของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ เป็นตัวที่ดี ที่น่ายกย่อง และควรนำไปเป็นแบบอย่าง พวกเขาไม่ยอมให้นายจ้างมาทำลายสหภาพฯ โดยการเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงาน และข้อกล่าวหาในการเลิกจ้างก็เป็นข้อกล่าวหาที่น่ารังเกียจสิ้นดี เพราะคุณจิตรา คชเดช สนับสนุนการต่อสู้คดีในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงของนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง เพราะคุณจิตรา มองว่าการใช้คดีหมิ่นเบื้องสูง มารังแกกันทางการเมืองนั่นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม เป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องออกทักท้วง คัดค้าน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม


 


แต่นายจ้างที่ไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตย คำว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลับมองการกระทำของคุณจิตรา ดชเดช ที่ออกมาเรียกร้องการสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย เป็นศัตรู เป็นส่วนเกินของโรงงานและอาศัยเงื่อนไขนี่ทำลายสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของคนงานมาอย่างยาวนาน


 


ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเรียกร้องให้ผู้รักความเป็นธรรมทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรสหภาพแรงงาน องค์กรชาวนา องค์กรนักศึกษา องค์กรสิทธิมนุษยชน และองค์กรภาคประชาชน กลุ่มต่างๆ ออกมาสนับสนุนการผละงานของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ในครั้งนี้ โดยสิ่งที่ท่านสามารถทำได้คือ


 


1. ส่งจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์และประนามการกระทำของนายจ้างไปตามไปตามช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เอสเอ็มเอส หรือจดหมาย เพื่อส่งถึงองค์กรและบุคคลต่างๆ ในสังคมไทย


 


2.เดินทางไปร่วมชุมนุมกับสหภาพแรงงานไทรอัมพ์


 


เพราะการพ่ายแพ้ของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ก็จะเท่ากับความพ่ายของคนยากจนทั้งมวล


 


 


 


................
อ่านเพิ่มเติม


ปธ.สหภาพไทรอัมพ์ ถูกเลิกจ้าง นายจ้างอ้างใส่เสื้อ "ไม่ยืนฯ" ทำ บ.เสียชื่อ


สหภาพแรงงานไทรอัมพ์รวมตัวผละงาน เรียกร้องรับ "ปธ.สหภาพ" กลับเข้าทำงาน


คำพิพากษาศาลแรงงานกลางจังหวัดสมุทรปราการ


 

นายกรรมเวร

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

นั่นไง

ขอบอก ความเห็นหนึ่งนี่ใช่ไอ้ประสงค์ ป่าว จบยังวะตอนนี้ เกษตร มช. นี่เขาว่ากินหญ้ากันทุกตัวใช่ป่าว ตอนนี้อยู่นิคมหรือ กูนิธิ นะ เพื่อนมรึงไง
เกรียนใหญ่นะเอ็ง

บางกอก

คิดต่างไม่ใช่อาชญากร เมื่อเจ้านายกับศาลเขาคิดต่างกับจิตราก็อย่าไปว่าเขาคิดล้มสหภาพเลยครับ ประธานสหภาพคนงานเขาก็เลือกใหม่ได้อย่าให้ความสำคัญตัวเองมากเกินไป คิดต่างอย่างจิตราอยู่ที่ไหนก็โดนครับปลงซะ ไม่งั้นก็ไปสู้ในศาลกันไป

สามัญ

สมควรแล้ว

ข้อหานี้ใช้ได้ครอบจักวาลเลย
สงสัยว่าไม่รักก็ไล่ออกได้

ปกป้อง

ขอเอาใจช่วยการต่อสู้ความไม่เป็นธรรมของบริษัท โดยพี่หนิงและกรรมการสหภาพฯ ทุกคน

ฟังมา

จะช่วยใส่ชุดชั้นในไทอั้ม เห็นสาวๆที่ทำงานคุยกัน

สน

กรรมคือผลของการกระทำ...

ก่อนทำอะไรลงไปทำไมไม่คิดให้รอบคอบถ้วนถี่ รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองจะไปออกทีวี รู้อยู่ก่อนแล้ว
ว่าการใส่เสื้อดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดเรื่องราวตามมาแต่ก็มิได้นำพา ตั้งใจใส่เสื้อไปเพื่ออะไร
เจตนาจะแสดงอะไรหรือเปล่า..

รับผลกรรมที่ตัวเองทำไปก็แล้วกัน...

ละอองดาว

ประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของ ชนชั้น กรรมกร
มักเริ่มต้น จากปัญหาปากท้อง...แล้วพัฒนาสู่การต่อสู้ เรียนรู้

เราเคยมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง เป็นอำนาจต่อรอง ที่สำคัญ
แม้กระทั่งพัฒนาเป็น พรรคการเมือง
เพื่อแก้ปัญหา ในเชิงโครงสร้าง

เราว่า ทัศนะอีกด้านของ คุณจิตรา คชเดช ผู้นำสหภาพไทรอ้มพ์
มีลักษณะก้าวหน้า..น่าจะเห็นการเติบโตทางความคิดในระดับโครงสร้าง
หรือว่า...ทางโน้น เขาคงคิดเหมือนกัน..
จึงคิดต้ดไฟ เสียแต่ต้นลม

เมื่อเปรียบเทียบกับ ..สมศักดิ์ โกศัยสุข
ไม่รู้ป่านนี้..ยังจำหน้าตา กำพืดตัวเอง ได้หรือเปล่า
เราว่า....บุญเก่าของเขาจะหมดลงในไม่ช้า
ธาตุแท้ ของเขาจะถูกเปิด กระชากหน้ากากจอมปลอม
คิดว่า ยังมีอีกหลายคน ที่เปลี่ยนไปมาก
เป็น "ซ้าย ไฮโซ"
ศิริชัย ไม้งาม
วิไลวรรณ แซ่ เตีย
.......

555

กบ ..ละอองดาว 124.121.33.ip ตัวนี้จำกำพืดตนเองได้มะ ก็เห็นไปจุบปากเผด็จการหมัก เน่ แล้วร่ามมือยกย่องโจรเหลี่ยม พวกซ้ายหดหู่สมัยก่อน เช่นเล๊ยบด่านักการเมืองกกินโกงหน้าด้านแล้วไหง พวกแกก็ธาตูแท้ไม่หิวเงินและอำนาจ แต่พวกแกอยกาคิดล้มล้าง แล้วเอาศีกดินายุคใหม่แค่นี้นและมันไม่ต่างหรอก ศักดินายุคใหม่แกมันก็กินโกง อยู่ดีกินดี วะ ดีกว่าศีกดินายุคเก่าอีก

1578

เห็นด้วยกับ 15,16,17 ครับ...ถูกต้องครับ

v love thailand

สหภาพเป็นสิ่งที่ดีจำเป็น แต่สิ่งที่ทำต้องไม่เบี่ยงเบน ต้องทำเพื่อเพื่อนพนักงานเป็นหลัก สิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อใคร ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อน
แล้วถ้าเพื่อนพนักงาน ไม่เห็นด้วย เค้าแสดงออกมาบ้าง เค้าไม่เห็นด้วย เค้าก็ไม่กล้าประท้วง
ผู้หญิงที่ไปออกรายการNBTวันนั้น เค้าต้องกล้ำกลืนทนกับการจาบจ้วงที่เกิดขึ้น

sp2gui

ย่อหน้า 1 พูด ถึง คุณ จิตรา กับ บริษัทฯ
ย่อหน้า 2 พูด ถึง ใคร เหรอ
ย่อหน้า 3 พูด ถึง ใคร เหรอ
ย่อหน้า 4 พูด ถึง ใคร เหรอ
ย่อหน้า 5 พูด ถึง ใคร เหรอ
ย่อหน้า 6 พูด ถึง ใคร เหรอ

คุณ จารุวัฒน์ จะ กล่าวหา ให้ เข้าใจ ว่า บริษัทฯ เป็นอย่างนี้ หรือ
ระวัง เขาฟ้อง หมิ่น เอา นะ

ต้องยอมรับ ความจริง ความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง
ไม่ใช่ ประชาธิปไตย นะ
นายจ้าง จ่ายเงิน ลูกจ้าง รับเงิน
เรื่องจบกัน
ลูกจ้าง ไม่ได้ เลือก นายจ้าง
ไม่อยากทำ ก็ ลาออกไป
นายจ้าง เลือก ลูกจ้าง
ไม่อยากได้ ก็ ให้ ออกไป

แต่ สมาชิกสหภาพ กับ ประธานสหภาพ น่ะ เป็น ประชาธิปไตย
สมาชิกฯ เลือก ประธานฯ
สมาชิกฯ ไม่อยากได้ ประธานฯ ประธานฯ ก็ ออกไป

ถ้า สมาชิกฯ เห็น ประธานฯ ทำ ไม่เหมาะสม
ควร ประท้วง ให้ ปลด ประธานฯ ซะ มากกว่า
ไม่งั้น เขา จะเหมา เอาทั้่ง สหภาพฯ ว่า คิดเหมือน ประธานฯ

คิดใหม่ อีกที อย่า พวกมาก ลากไป
ประเด็น คือ อะไร ไปดู ที่เขาฟ้อง ศาล นะครับ

ทำ ผิด อย่า พาล
ทำ เพื่อ ตัวเอง อย่าลาก เพื่อน ไปเดือดร้อน
(ยกเว้น เพื่อน จะคิด แบบเดียวกัน)

คิดว่าตัวเป็นบัวพ้นน้ำ

งานนี้คนที่น่าสมเพชมากคือจิตรา เพราะความลีบและตื้นเขินของสมองทั้งสองซีก อยากโดดเด่น แต่ดันคิดไม่เป็นไปหลงคารมพวกบ่างช่างยุ

ละอองดาว

กรรมกร มิใช่ ไพร่ เป็นทาสของใคร
เรามีศักดิ์ศรี แห่งเสรีชน ไม่น้อยกว่าผู้ใด

เป็นที่ประจักษ์ว่า
คุณจิตรา คชเดช ถูกคุกคามอย่างรุนแรง
หาใช่เหตุ จากการเรียกร้อง ของสหภาพ
หากมีเหตุจาก "เสื้อที่ใส่ ออกทีวี"

พวกนั้น จ้องทำลาย หมายให้สิ้นชีพ
ผู้นำกรรมกร..อดีตซ้าย...สื่อขาใหญ่
ปัจจุบัน มีไม่น้อยที่เปลี่ยนสี..จิ้งจก ยังเรียกพี่
ยินยอมพร้อมใจเข้าคอก หาปลอกคอมาสวม ด้วยความปลาบปลื้ม

อย่ารังแก คุณจิตรา ผู้นำของพวกเรา
พวกคุณ อยู่วิมานบนฟ้า ก็เชิญ
ใยจึงลดตัว ก้มหน้ามาหาเรื่อง กับ ฝุ่นธุลี...

"จิตรา กล้าสู้ หมุ่ไพรี
สามัคคี มีหมื่นแสน ทั่วแดนดิน"

555

กบ 124.121.35.ip เมืออุดมการไม่เหมือนกัน ก็ทางใครทางมันจริงมะ แน่จริงอย่ามาพึ่งเขาซิ แน่จริงไปขอกินพวกเดียวกันซิ เมือเขารักสถาบัน เขาผิดมะที่เขาไม่พอใจเขาก็เลิกจ้าง จ่ายเงินชดเชยตามกม ผิดมะ 55555555555 กรรมกรทีเห่าว่าเป็นผู้นำแต่ไร้สมอง ยกย่องเหลียมว่าดี แต่ไหง เอาเปรียบคนไทย กินโกงปล้นประเทศ เนอะ คิดได้อย่างไร โจรก็ยกย่อง ก็เงินมันทำให้สมองคิดแบบพวกเงินมางานทำ

คนไทยเป็นงัย

คนที่คิดแบบ คห. 11 (สน) และ คห.15 (t) นี่มีมาก น่าจะเป็นคนอายุมากหน่อย หรือเก่าหน่อย เวรกรรมของประเทศนี้ที่มีคนหลายพวกหลายกลุ่มแต่มีคนพวกหนึ่งคอยชี้ว่าต้องรู้สึกและเข้าใจแบบนี้นะ แปลกมากๆที่เรียกว่าประเทศ ไทย

พงศ์

ปกป้องคนชั่วที่ไม่รู้จักกตัญญู ประจานตัวเองผ่านทีวีไปทั่วประเทศ ทำลายสถาบันสหภาพให้ย่อยยับไปกับตีน ตำรวจไม่จับกุมคุมขังแบบคนอื่นก็บุญแล้วนะ วอนจะเอาโทษอาญาอีกหรือ

ดวงตะวันยามเช้า

ต่อสู้ต้อไปจ้า พี่น้องกรรมกรผู้สร้างโลก

คิดต่างแต่ไม่ผิด

ให้กำลังใจเธอผู้กล้าหาญ และพนักงานที่มีหัวใจประชาธิปไตยทุกคน

น้องนาง

ทำไมผู้หญิงถึงโดนเรืองแบบนี้หนักกว่าผู้ชาย

ขอเชิญชวนผู้หญิงลุกขึ้นสู้เรื่องนี้เพื่อความเท่าแท้(เทียม)

ทำไมปิดข้อความเยอะจัง หรือมีอะไรแอบแฝง