แรงงานไทรอัมพ์ฯ นัดบุกบีโอไอ ชี้ส่งเสริมลงทุนนายจ้างย้ายฐานผลิต เหตุเลิกจ้าง

พนักงานและสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ นัดเดินขบวนเวลา 10.00 น. จันทร์ที่ 13 หน้าสวนรถไฟไปบีโอไอ ระบุการสนับสนุนการลงทุนของบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเหตุทำให้เลิกจ้างพนักงานที่สมุทรปราการเกือบ 2,000 คน 

12 ก.ค. 2552 พนักงานและสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย นัดเดินขบวนเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552  จากหน้าสวนรถไฟไปที่ตึก ปตท. อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรณีสนับสนุนการลงทุนของบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพนักงานและสหภาพเชื่อว่า เป็นเหตุทำให้เลิกจ้างพนักงานที่สมุทรปราการจำนวน 1,959 คน

ทั้งนี้ นางสาวบุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ยังได้ร่างจดหมายเพื่อยื่นต่อ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และทำสำเนาถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขอให้ชี้แจงเรื่องส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ระบุว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดแก่ประเทศจากงบประมาณที่ได้มาจากภาษีของประชาชนนั้น  การส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่างๆ นอกจากการวิเคราะห์หรือประเมินผลทางทางด้านการเงินและเทคนิคแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลทางเศรษฐกิจ ที่มองทั้งผลดีผลเสีย เพื่อพิจารณาผลกระทบของโครงการต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่อาจวัดในรูปของการเพิ่มรายได้แท้จริงให้กับประเทศโดยส่วนรวม

“แต่ผลจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ส่งเสริมบริษัทฯดังกล่าว อันเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้นายจ้าง ฉวยโอกาสเลิกจ้างพนักงานถึง 1,959 คนย้ายฐานการผลิต และเพื่อหนีสหภาพแรงงานฯและหาแหล่งค่าจ้างราคาถูก ซึ่งขัดกับเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการให้การส่งเสริมข้างต้น”

โดยในส่วนของข้อเรียกร้องนั้น ในร่างจดหมายของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ฉบับนี้ ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยข้อมูลและเหตุผลในการส่งเสริมบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงการกิจแห่งรัฐ และตาม พ,ร,บ.ข้อมูลข่าวสารอย่างไร

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอให้บริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมรับคนงานกลับเข้าทำงานทันทีและไม่มีการเลิกจ้าง โดยหากมีการเลิกจ้างคนงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องหยุดการสนับสนุนบริษัทฯในทุกๆ ด้านจนกว่าจะมีการรับคนงานกลับเข้าทำงาน

ในร่างจดหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้ การส่งเสริมการลงทุนต้องมีมาตรการที่ชัดเจนว่า บริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องไม่มีการเลิกจ้างคนงาน และต้องปฎิบัติตามหลักมาตรฐานหลักมาตรฐานแรงงานสากลและแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines) ด้วย

 

  
นายทุนชุดชั้นในยักษ์ใหญ่ “ ไทรอัมพ์” ตบหน้า BOI อย่างแรง
ให้สนับสนุนการลงทุนกลางเมื่อปีที่แล้ว ในจังหวัดนครสวรรค์ รองรับคนงาน 2,000 คน
แล้วมาเลิกจ้างคนงานที่สมุทรปราการ 1,959 คน
ซึ่งมีแต่คนงานอายุมาก คนท้อง คนป่วย คนพิการ และมีสหภาพแรงงาน
ได้ไม่คุ้มเสีย จ้างงานเพิ่มไม่กี่คน แต่ค่าจ้างแรงงานต่างกัน
แล้วจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีสภาพคล่องและฟื้นตัวได้อย่างใร
หลักคิดของ BOI คืออะใรกันแน่
หรือหลับหูหลับตาสนับสนุนการลงทุน โดยไม่คำนวณได้หรือเสีย
 
0 0 0
 
 
แถลงการณ์เรียกร้องความเป็นธรรม
 
 
เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
พวกเราองค์กรเพื่อนมิตรและคนงานบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่ 393 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิต ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ยี่ห้อไทรอัมพ์ วาเลเซีย สล๊อคกี้ AMO ,HOM
 
บริษัทฯได้มีการประกาศเลิกจ้างคนงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ทั้งหมด 1,959 คน เป็นจำนวน 50% ของคนงานทั้งหมดที่โรงงานบางพลีให้มีผลการพ้นสภาพการเป็นคนงานของบริษัทบอดี้ฯในวันที่ 31สิงหาคม 2552 และคนงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ กรรมการสหภาพแรงงานฯถึง 13 คนจากกรรมการสหภาพแรงงานทั้งหมด 19 คน เป็นและเป็นอนุกรรมการ มีคนท้อง คนงานอายุมาก คนป่วย คนพิการ และส่วนใหญ่เป็นคนงานหญิง
 
ในการเลิกจ้างครั้งนี้บริษัทฯได้อ้างว่า ต้องการปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายระยะยาวของไทรอัมพ์ทุกหน่วยงาน จุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรให้มีประสิทธิผล ทำให้เกิดความมั่นใจว่าธุรกิจของเรายังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและยังขยายต่อได้เมื่อโอกาสมาถึง” ในขณะที่มีการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานที่นครสวรรค์ ด้วยการซื้อที่ดินและสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานรองรับการผลิตได้เต็มที่ได้ถึง 2,000 คน ในปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ซึ่งเป็นข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า สรุปข่าวโลกธุรกิจ ลงวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2008 05:23:19 น. โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน 75.5 ล้านในปัจจุปันโรงงานที่นครสวรรค์มีคนงานถึง 1,000 กว่าคน แต่ไม่มีสหภาพแรงงาน
 
สหภาพแรงงานฯเชื่อว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ เป็นการย้ายฐานการผลิตเพื่อหาแหล่งค่าจ้างราคาถูก และทำลายสหภาพแรงงาน
 
สหภาพแรงงานขอเรียกร้องความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในฐานะเจ้าหนี้เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและไม่ให้มีการเสียภาษี  คือ ขอให้บริษัทฯยกเลิกแผนการเลิกจ้างคนงานทั้งหมด และเข้าสู่ขบวนการปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานฯ โดยให้คนงานมีสิทธิสมัครใจออก เพื่อคนที่พร้อมจะออกงานจะได้ไม่เป็นภาระของสังคม คนที่ต้องการทำงานต่อจะได้ไม่ไปเป็นคนตกงานในอนาคต หรือเป็นเพียงคนงานห้องแถวเป็นซับคอนแท็กที่ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างรุนแรงจากนายทุน
 
BOI จะยอมให้อนาคตของคนงานไทยเป็นอย่างนี้หรือ หรือการสนับสนุนการลงทุนให้นายทุนร่ำรวยแล้วคนเป็นพันต้องมาเป็นภาระของสังคม
 
BOI ต้องตอบคำถามต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการส่งเสริมการลงทุน และในฐานะเป็นผู้เสียภาษีให้กับ BOI
 
 
 
ในขณะนี้คนงานทั้งหมดชุมนุมอยู่ที่ข้างโรงงานเพื่อรอความเป็นธรรม ทุกท่านสนับสนุนการต่อสู้ได้ติดต่อ Email : ning2475@hotmail.com
 
 
 
                       
                       
                       
           

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์