Skip to main content
sharethis

ใช้งบไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 200 ล้าน กระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 9 ประเภท จำนวนรวม 49 เรื่อง นเรศวรเรื่องเดียว 2 ภาค คว้า 100 ล้าน

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เปิดแถลงข่าวผลการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 200 ล้านบาทว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแบ่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 9 ประเภท จำนวนรวม 49 เรื่อง

แบ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว 17 เรื่อง งบประมาณ 150 ล้านบาท ภาพยนตร์สั้น 5 เรื่อง งบประมาณ 549,000 บาท ภาพยนตร์นอกกระแส 2 เรื่อง งบประมาณ 4 ล้านบาท ภาพยนตร์ทดลอง 2 เรื่อง งบประมาณ 751,000 บาท สารคดี 3 เรื่อง 4.7 ล้านบาท ภาพยนตร์ชุดหรือละครชุด 5 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท แอนิเมชั่น 4 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท เกม 5 เรื่อง งบประมาณ 10 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริมรวม 6 กิจกรรม

“ในส่วนของเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 – 4 ที่เป็นข้อสังเกตของหลายฝ่ายว่าจะได้รับงบประมาณทั้งหมด 200 ล้านบาท แต่จากการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ สามารถพิจารณาให้เงินสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องยาวได้ถึง 17 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงการทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และให้น้ำหนักกับภาพยนตร์ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตามงบประมาณ 200 ล้านบาทถือว่าน้อย แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านนี้เป็นครั้งแรก” นายธีระ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายอภินันท์ กล่าวว่า เหตุผลในการจัดสรรงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ให้กับภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรฯ เพราะเป็นภาพยนตร์ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งเนื้อหาภาพยนตร์ยังเป็นการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในชาติ อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 เม.ย.นี้ ตนได้เรียกประชุมคณะทำงานและเจ้าของโครงการที่ได้รับการพิจารณาทั้งหมดมาชี้แจงและกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากงบดังกล่าวเป็นงบเร่งด่วนที่รัฐบาลกู้มาใช้
 

 

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net