Skip to main content
sharethis

 

Clip รายงานจาก DNN THAILAND
 
วานนี้ (17 ส.ค.53) เวลา 10.00 น. กลุ่มอดีตคนงานบริษัทบอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทเครือผู้ผลิตชุดชั้นในไทรอัมพ์ฯ) นำโดยคณะกรรมการติดตามการยื่นร้องเรียนความเป็นธรรมต่อกระทรวงเศรษฐกิจของสวิสเซอร์แลนด์(หรือคณะกรรมการติดตาม NCP) และกลุ่ม Try Arm ประมาณ 200 คน ได้เข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีจักรที่ทางกระทรวงได้รับบริจาคมากรณีคนไทรอัมพ์ฯอีก 150 ตัว ที่ยังไม่ได้รับมอบ ต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  โดยมีนายชีวเวช เวชชาชีวะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้ารับหนังสือแทน
 
พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันที่กระทรวงแรงงาน สมัชชาสหภาพแรงงานซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย กลุ่มคนงาน Try Arm สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส กลุ่มสตรีสู้แสรีภาพและกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ได้เข้ายื่นหนังสือขอเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายชีวเวช เวชชาชีวะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับหนังสือแทนเช่นกัน โดยประเด็นที่ขอเพิ่มสิทธิประโยชน์ดังกล่าวประกอบด้วย 
            1.ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 350 บาทเป็น 600 บาท และขยายอายุบุตรจาก 6 ปีเป็น 12 ปี
            2.ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร โดยให้คลอดบุตรฟรี ครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์ การคลอดบุตร และการอภิบาลบุตร และให้ได้รับเงินช่วยเหลือการครองชีพระหว่างการตั้งครรภ์อีกคนละ 12,000 บาท
 
ซี่งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเลยในช่วง 5ปีที่ผ่านมา ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เคยแถลงนโยบายเร่งด่วนในข้อที่ 3.2.2 ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง จะขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วยรวม ทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตน
 
ภาพจิตรา คชเดชกำลังชี้แจงผู้ชุมนุมบริเวณใต้ถุนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
 
โดยหลังจากเข้ายื่นหนังสือและการประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมต.แรงงานแล้ว ทางตัวแทนของทั้ง 2 คณะ คือ นางสาวจิตรา คชเดช ได้ชี้แจงต่อผู้ชุมนุมบริเวณได้ถุนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า “หลังจากที่ได้พบที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชีวเวช เวชชาชีวะ เรื่องแรกที่เราขอไปคือเรื่องจักร 150 ตัว เขาขอเวลาถึงสิ้นเดือนนี้ จะให้คำตอบว่าจักรอยู่ที่ไหน เอาไปทำอะไร แล้วพวกเราจะได้หรือไม่ ภายในสิ้นเดือนนี้จะมีคำตอบให้กับพวกเรา เรื่องที่ 2 เรื่องประกันสังคมที่มีกลุ่มสมัชชาสหภาพแรงงานไปยื่นนั้น ท่านก็รับปากว่ากำลังจะมีการพูดคุยกันและเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ คือกรณีขยายสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 350 บาทเป็น 600 บาท และเรื่องค่าคลอดบุตร 12,000 บาท จะเอาไปพิจารณาแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้กับพวกเราทราบต่อไป”
 
นอกจากนี้ จิตรายังได้ชี้แจงเรื่อง NCP ที่มีความคืบหน้าหลังจากการเจรจาผ่านเอกสารมาหลายรอบจนที่สุดแล้วบริษัทไทรอัมพ์ฯได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ NCP (ที่กระทรวงเศรษฐกิจสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งจิตรา ได้อ่านจดหมายดังกล่าวให้ผู้ชุมนุมฟังว่า “เหมือนจะเป็นที่ตกลงแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเปิดโรงงาน นั่นหมายความว่าที่ฟิลิปปินส์จะไม่มีการเปิดโรงงานใหม่อีก แล้วในไทยก็จะไม่มีการพูดเรื่องการขอรับกลับเข้าทำงานอีก และยืนยันเงื่อนไขเดิมในเรื่องการบริหารการปรับโครงสร้างบริษัททั้งไทยและฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้กฎหมายของทั้ง 2 ประเทศจริง ซึ่งได้รับการรับรองจากกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศแล้ว และตามคำสั่งศาลในประเทศไทยด้วย และเป็นที่ชัดเจนว่า บ.ไทรอัมพ์ฯ ได้ดำเนินการมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ กรอบของ OECD (องค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา) ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องค่าตอบแทน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะคุยในประเด็นนี้   รวมถึง บ.ไทรอัมพ์ฯไม่ได้ต่อต้านการรวมตัวของคนงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนงานและสหภาพ   รวมถึงจากจดหมาย บ.ไทรอัมพ์ฯระบุอีกว่า บริษัทให้การเจรจาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและปิดประเด็นอย่างสมบูรณ์เรากำลังรอเข้ารวมการเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปและขอบคุณในความพยายามไกล่เกลี่ย
 
“แต่ในความเป็นจริงสหภาพแรงงานก็ยืนยันว่ายังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับบริษัท และจากจดหมายฉบับนี้ของทางบริษัทหมายความว่า จะมีการเจรจากับบริษัทที่สวิสเซอร์แลนด์ แต่ห้ามไม่ให้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ การเจรจาจะต้องเป็นไปอย่างมืออาชีพ และในระหว่างการเจรจาห้ามรณรงค์สาธารณะใดๆหรือโจมตีบริษัทอีก ซึ่งตอนนี้เรากำลังมานั่งคุยกันอีกว่าจะทำหนังสือถึงบริษัทว่าเราจะไม่มีการรณรงค์ในที่สาธารณะอีกถ้าการเจรจาคืบหน้า การเจรจาของเราเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้างที่ทำไว้กับสหภาพแรงงานและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือบริษัทต้องยอมรับสหภาพแรงงาน ข้อนี้ที่เราจะคุยกับบริษัท   ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะส่งข้อความแจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อนัดวันให้มาเจอกันแบบวันนี้อีกที” จิตรากล่าวสรุปหลังอ่านจดหมายฉบับดังกล่าว
 

ที่สำนักงานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
7/76 หมู่ 7 หมู่บ้านร่มโพธิ์ 2 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ โทร 087-0206672
 
17 สิงหาคม 2553
 
เรื่อง       ติดตามทวงถามตามหนังสือเลขรับที่ 518 สำนักงานรัฐมนตรี
เรียน       รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 - สำเนาหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
 
ด้วย พวกเราคืออดีตคนงานบริษัท บอดี้แฟชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความช่วยเหลือกับกระทรวงแรงงานไปแล้วนั้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกระทรวงมอบจักรให้กับพวกเรา 250 ตัว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553
 
ต่อมาพวกเราทราบภายหลังว่าผู้บริจาค คือบริษัทบอดี้ แฟชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้บริจาคให้จักรเย็บผ้าให้กับกระทรวงแรงงาน 400 ตัว ซึ่งหลังการมอบจักรให้กับพวกเรา กระทรวงได้นำจักร 150 ตัว มาเก็บไว้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1
 
พวกเราได้ติดตามสอบถามขอจักร เพิ่มจากที่ปรึกษารัฐมนตรี นายพงศักดิ์ เปล่งแสง มาโดยตลอด ซึ่งนายพงศักดิ์แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวต้องให้รัฐมนตรีตัดสินใจ และให้รอสถานการณ์ทางการเมืองสงบ
 
ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2553 พวกเราได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ดำเนินในเรื่องดังกล่าว เพราะยังมีคนงานที่เดือดร้อนยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตกงานจำนวนมากและขณะนี้ยังมามีความคืบหน้าใดๆ
 
ในฐานะที่ท่านเป็น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่เข้ามารับงานต่อจึงขอให้ท่านดำเนินการช่วยเหลือพวก เราสนับสนุนให้คนงานสามารถประกอบอาชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงจึงจะได้เป็นตามเจต จำนงของผู้บริจาค
 
            ฉะนั้นพวกเราอดีตคนงานบริษัท บอดี้แฟชั่น(ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อที่คนงานจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 
จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
...................................................                              .........................................................                     (นางสาวบุญรอด สายวงค์)                                                ( นางสาวจิตรา คชเดช)
 
.....................................................                        ...........................................................
(นางวิภา มัจฉาชาติ)                                                ( นางจิตตินันท์ สุขโน)
 
ตัวแทนอดีตคนงานบริษัท บอดี้แฟชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ที่ถูกเลิกจ้าง
 
 
 
 
หนังสือขอเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของสมัชชาสหภาพแรงงานที่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 

สมัชชาสหภาพแรงงาน
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
 
เรื่อง การเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
                 ตามที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้แถลงนโยบายเร่งด่วนในข้อที่ 3.2.2 ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง จะขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วยรวม ทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตน
 
                  บัดนี้กองทุนประกันสังคมมีจำนวนถึง 707,730 ล้านบาทมีการนำเงินจากกองทุนไปลงทุนถึง 140,000 ล้านบาทแล้ว มีผลตอบแทนการลงทุนในปี 2553 จำนวน 15,223 ล้านบาท นับได้ว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงและมีจำนวนมากมายจนสามารถนำเงินไปลงทุนแสวงหา กำไรได้มาก
 
                 แต่สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเลยในช่วง 5ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์การคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร ทำให้ผู้ใช้แรงงานสตรีทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัส การดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมภายใต้การกำกับดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้แถลงต่อรัฐสภา พวกข้าพเจ้าในนามของสมัชชาสหภาพแรงงาน ซึ่งเข้าร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้
 
             1.ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 350 บาทเป็น 600 บาท และขยายอายุบุตรจาก 6 ปีเป็น 12 ปี
 
             2.ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร โดยให้คลอดบุตรฟรี ครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์ การคลอดบุตร และการอภิบาลบุตร และให้ได้รับเงินช่วยเหลือการครองชีพระหว่างการตั้งครรภ์อีกคนละ 12,000 บาท
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ.โดยเร่งด่วนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ขอให้นัดหมายรัฐมนตรีพบปะกับผู้แทนของกลุ่มเพื่อร่วมกันดำเนิน การเป็นไปตามข้อเรียกร้องดังกล่าว
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
 
    (นางจิตตินันท์ สุขโน)                                                     (นางสาวจิตรา คชเดช)
 
ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ                                         กลุ่มคนงาน Try Arm
 
(นาย ฉัตรชัย ไชยเสน)                                                      (นางสาวเยาวภา ดอนเส)
เลขาธิการสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส                       กลุ่มคนงานสตรีสู้เสรีภาพ
 
 (นางสาวสุวรรณา ตาลเหล็ก) 
 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย 
 
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net