Skip to main content
sharethis

ขนส่งเชียงใหม่ เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายเชียงใหม่-หลวงพระบางเที่ยวปฐมฤกษ์แล้ว เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ-ข้ามน้ำโขงที่หลวงน้ำทา-อุดมไชย-หลวงพระบาง ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ช่วงแรกใช้รถปรับอากาศ ม.2 แบบ 44 ที่นั่ง จะเปลี่ยนเป็นรถ ม.1 ในปี 56 หลังสะพานข้ามน้ำโขงที่เชียงของ-ห้วยทรายสร้างเสร็จ ที่มาของภาพ: เฟซบุควิถีชนคนเมืองล้านนา สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานวันนี้ (19 ม.ค.) ว่านายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – แขวงหลวงพระบาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 อาเขต 2 โดยการเดินรถโดยสารดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกของไทยและกรมโยธาธิการและขนส่ง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะแรกเดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 ของบริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. จากจังหวัดเชียงใหม่ จอดรับผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของ ข้ามเรือที่ท่าเรือเชียงของ บ่อแก้ว ขึ้นรถโดยสารของบริษัทนาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดน ต่อไปยังแขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไชยและแขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 18 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 1,200 บาทตลอดสาย และเมื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของห้วยทรายแล้วเสร็จในปี 2556 จะเปลี่ยนใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 แทน อัตราค่าโดยสาร 1,500 บาท ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองประเทศเชื่อว่าการเปิดเส้นทางเดินรถดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสอง ประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจการลงทุนเป็นอย่างดี สำหรับรถที่ใช้โดยสารในขณะนี้เป็นรถปรับอากาศแบบ ม.2 44 ที่นั่ง และจะปรับเปลี่ยนเป็นรถที่สะดวกกว่าเมื่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 แล้วเสร็จ โดยคาดหวังจำนวนที่นั่งร้อยละ 60 ของที่นั่งทั้งหมดจึงจะคุ้มทุน และออกเดินรถวันละ 1 เที่ยว คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้จำนวนมาก โดยผู้โดยสารต้องใช้หนังสือเดินทางผ่านแดนเมื่อเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net